Đà Nẵng hủy quyết định phê duyệt giá đất dự án Phú Gia Compound là để thi hành bản án liên quan Phan Văn Anh Vũ

Thứ năm, 23/09/2021 09:41

Ngày 22-9, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng thông tin các nội dung liên quan đến hủy bỏ Quyết định số 3387/QĐ ngày 2-8-2019 của UBND thành phố Đà Nẵng đối với dự án Khu nhà ở Phú Gia.

Cụ thể, tháng 1-2017, UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 166/QĐ-UBND về việc cho phép Cty TNHH Phú Gia Compound chuyển mục đích sử dụng đất từ đất thương mại dịch vụ sang đất ở tại khu đất 126 - Ông Ích Khiêm với quy mô 20.023m2 để xây dựng Khu nhà ở Phú Gia. Theo đó, giao Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức xác định giá đất trình Hội đồng thẩm định giá đất, báo cáo UBND thành phố phê duyệt theo quy định.

Ngày 24-4-2017, UBND thành phố Đà Nẵng có văn bản giao Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra nguồn gốc đất, mật độ xây dựng trước khi chuyển mục đích đối với dự án Khu nhà ở Phú Gia. Sở đã tiến hành kiểm tra, rà soát pháp lý liên quan đến dự án theo quy định của pháp luật; đồng thời giao Trung tâm Phát triển quỹ đất kiểm tra các quy hoạch ràng buộc trước khi đấu giá đối với khu đất 126 - Ông Ích Khiêm trình UBND thành phố xem xét xác định giá đất cụ thể làm cơ sở tính nghĩa vụ tài chính do chuyển mục đích của dự án nêu trên. Tháng 5-2018, Sở có văn bản trình Hội đồng thẩm định giá đất. Tuy nhiên, tại thời điểm này, dự án này nằm trong 9 dự án mà Bộ Công an có văn bản đề nghị cung cấp thông tin, tài liệu liên quan theo quyết định khởi tố vụ án. Tháng 8-2018, UBND thành phố có văn bản thống nhất tạm thời dừng xác định giá đất cụ thể đối với dự án Khu nhà ở Phú Gia.

Tiếp đó, ngày 20-3-2019, UBND thành phố có văn bản giao Sở Tài nguyên và Môi trường xác định giá đất cụ thể để làm cơ sở xác định nghĩa vụ tài chính khi chuyển mục đích từ đất thương mại dịch vụ sang đất ở. Sở đã phối hợp đơn vị tư vấn xác định giá đất, trình Hội đồng thẩm định giá đất và trình UBND thành phố phê duyệt giá đất tại Quyết định số 3387/QĐ-UBND ngày 2-8-2019 về phê duyệt giá đất cụ thể đối với dự án Khu nhà ở Phú Gia để làm cơ sở thực hiện nghĩa vụ tài chính do chuyển mục đích sử dụng đất. Tuy nhiên, dự án đang trong quá trình khởi tố vụ án nên Quyết định số 3387/QĐ-UBND ngày 2-8-2019 chưa được thực hiện.

Đến ngày 13-1-2020, TAND Hà Nội có Bản án hình sự sơ thẩm số 20/2020/HS-ST và ngày 12-5-2020, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội có Bản án hình sự phúc thẩm số 158/2020/HS-PT về xử lý vi phạm các quy định về Luật đất đai. Theo đó, đối với dự án Phú Gia Compound có nội dung: “Giao cho Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cùng các bên liên quan thực hiện thủ tục pháp lý theo quy định pháp luật, đảm bảo quyền lợi cho công dân, tránh phát sinh thiệt hại, giữ ổn định về an ninh trật tự”. Để đảm bảo các điều kiện thi hành bản án của TAND Hà Nội, UBND thành phố Đà Nẵng nhận thấy việc ban hành Quyết định số 3387/QĐ-UBND ngày 2-8-2019 là chưa phù hợp nên quyết định hủy bỏ để tiếp tục triển khai bản án của tòa.

Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng cho biết, sau khi rà soát, đánh giá các vấn đề liên quan trong việc thực hiện thi hành Bản án của các ngành chức năng, Sở sẽ nghiên cứu, tham mưu UBND thành phố triển khai thực hiện Bản án hình sự phúc thẩm số 158/2020/HSPT ngày 12-5-2020 và tổ chức xác định giá đất của dự án theo đúng quy định.

CÔNG KHANH