Đà Nẵng khen thưởng tác giả 67 công trình khoa học

Thứ tư, 18/05/2022 16:21
Ngày 17-5, Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng đã tổ chức khen thưởng 67 sáng chế, giải pháp hữu ích và công trình công bố trên các tạp chí khoa học uy tín cho các tác giả.
Tác giải có thành tích xuất sắc trong hoạt động khoa học công nghệ năm 2022 nhận khen thưởng.
Tác giải có thành tích xuất sắc trong hoạt động khoa học công nghệ năm 2022 nhận khen thưởng.

Trong năm 2021, Sở KH&CN đã tiếp nhận 415 hồ sơ tham gia xét khen thưởng, qua thẩm định, UBND TP đã ban hành quyết định khen thưởng cho các tác giả của 1 sáng chế, 5 giải pháp hữu ích, 62 công trình công bố trên các tạp chí khoa học uy tín. Tổng số tiền khen thưởng cho các tác giả gần 225 triệu đồng.

HẢI QUỲNH