Đà Nẵng là điểm sáng trong cả nước về công tác thanh niên

Thứ bảy, 20/08/2022 15:20
Chiều 19-8, tại trụ sở Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng, Đoàn giám sát của Trung ương Đoàn về Thực hiện NQ số 25-NQ/TW ngày 25-7-2008 của BCH TƯ Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá do ông Bùi Quang Huy, Uỷ viên dự khuyết TƯ Đảng, Bí thư Thường trực BCH TƯ Đoàn làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Thường trực Thành uỷ Đà Nẵng.

Tiếp và làm việc với Đoàn giám sát có ông Lương Nguyễn Minh Triết, Uỷ viên dự khuyết TƯ Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP. Báo cáo với Đoàn giám sát, ông Lê Văn Trung, Uỷ viên Ban thường vụ, Trưởng ban Ban Dân vận Thành ủy, cho biết: TP Đà Nẵng có hơn 1,1 triệu dân, trong đó, thanh niên trong độ tuổi từ 16 - 30 tuổi có khoảng 317.000 người, chiếm khoảng 28% dân số TP và là lực lượng giữ vai trò quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển TP. Thành Đoàn TP có 27 tổ chức cơ sở Đoàn trực thuộc, gồm 7 đơn vị thuộc khối quận, huyện; 13 đơn vị thuộc khối trường học; 4 đơn vị thuộc khối doanh nghiệp - công chức; 3 đơn vị thuộc khối lực lượng vũ trang với tổng số Đoàn viên đang quản lý hiện nay hơn 108.000 người.
Trong những năm qua, thực hiện NQ số 25-NQ/TƯ, TP Đà Nẵng đã làm tốt nhiều nhiệm vụ, công tác như: giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo Đức, lối sống văn hoá, ý thức công dân cho thanh niên; tạo môi trường cho thanh niên học tập, nâng cao trình độ học vấn chuyên môn, nghiệp vụ; nâng cao chất lượng lao động trẻ, giải quyết việc làm, tăng thu nhập và cải thiện đời sống cho thanh niên; xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, tạo điều kiện cho thanh niên nâng cao đời sống văn hoá tinh thần, phát triển toàn diện, khuyến khích thanh niên tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ; phát hiện, tôn vinh, bồi dưỡng, tạo môi trường để các tài năng trẻ cống hiến, trưởng thành; bồi dưỡng và xây dựng đội ngũ Đoàn thành niên cộng sản Hồ Chí Minh; phản biện, giám sát việc xây dựng, thực hiện chính sách, pháp luật về thanh niên và công tác thanh niên; phát huy sự nỗ lực phấn đấu của mỗi thanh niên trong học tập, lao động và cuộc sống; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về thanh niên và công tác thanh niên…; đặc biệt là triển khai một số chính sách đặc thù, mô hình cách làm nổi bật như: khuyến khích đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên; các cuộc vận động Thanh niên Đà Nẵng gương mẫu trong tham gia giao thông, nói không với ma tuý và tệ nạn xã hội: các mô hình hiệu quả thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ Đà Nẵng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; các chương trình, mô hình, cuộc thi đồng hành cùng thanh niên như: “Câu lạc bộ cán bộ trẻ”, “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 tốt”, “Tiếp sức đến trường”, “Thắp sáng ước mơ”, “Sinh viên nghiên cứu khoa học”, “Ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo”, v.v…

Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng trao đổi với Đoàn giám sát.
Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng trao đổi với Đoàn giám sát.

Trao đổi thêm với Đoàn giám sát, Phó Bí thư Thường trực Lương Nguyễn Triết cho biết, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thanh niên của TP thời gian qua cũng gặp phải một số khó khăn, tồn tại như: công tác quán triệt, cụ thể hoá và triển khai thực hiện NQ số 25-NQ/TƯ tại một số cơ quan, đơn vị chưa được chú trọng; công tác phát triển Đảng viên trong Đoàn viên ở một số tổ chức cơ sở Đoàn và công tác cán bộ các cấp còn một số hạn chế; công tác phối hợp giữa các ngành liên quan với các cấp bộ Đoàn cùng cấp chưa chặt chẽ; nội dung, phương thức hoạt động Đoàn, hội và phong trào thanh thiếu niên chưa theo kịp với tình hình thanh niên… Để việc thực hiện NQ này trong thời gian đến hiệu quả hơn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng đề nghị Đoàn giám sát kiến nghị Ban Bí thư TƯ Đảng chỉ đạo tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 25-12-2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện NQ số 25-NQ/TW từ TƯ đến các địa phương để đánh giá đúc kết rút kinh nghiệm, đề ra nhiệm vụ, giải pháp mới cho phù hợp với tình hình thực tế hiện nay; nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Quyết định số 289-QĐ/TW ngày 8-2-2010 của Ban Bí thư TƯ Đảng ban hành Quy chế về cán bộ Đoàn cho phù hợp với thực tiễn hiện nay, nhất là về độ tuổi giữ chức vụ của các cán bộ Đoàn các cấp từ TƯ đến phường, xã; tiếp tục quan tâm hơn nữa đến vấn đề việc làm cho thanh niên…

Thay mặt Đoàn giám sát, Trường đoàn Bùi Quang Huy đánh giá cao những kết quả đạt được của TP Đà Nẵng trong việc thực hiện NQ số 25-NQ/TW, là điểm sáng trong cả nước về công tác thanh niên, đặc biệt có các chương trình, mô hình hiệu quả về công tác thanh niên đi trước cả nước. Để công tác thanh niên của TP trong thời gian đến đạt nhiều kết quả tốt hơn nữa, ông Bùi Quang Nghị đề nghị TP quan tâm hơn nữa đến việc lồng ghép các chính sách phát triển kinh tế gắn với công tác thanh niên; bồi dưỡng cán bộ Đoàn, phát triển Đảng viên trong các tổ chức cơ sở Đoàn các cấp; quan tâm đầu tư phát triển thiết chế văn hoá, vui chơi giải trí lành mạnh và bổ ích dành cho thanh thiếu niên; tiếp tục phát huy và nhân rộng các mô hình hiệu quả về công tác thanh thiếu niên, nhất là trong sinh viên học sinh, nam nữ thanh niên công nhân trong các khu công nghiệp, v.v… Trưởng đoàn Bùi Quang Huy ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của lãnh đạo TP và cho biết sẽ bổ sung vào dự thảo báo cáo tình hình thực hiện NQ số 25-NQ/TW để trình Ban Bí thư TƯ Đảng trong thời gian đến.

Phú Nam