Đà Nẵng rà soát tổng thể, trám lấp giếng không sử dụng để bảo vệ tài nguyên nước dưới đất

Thứ năm, 08/09/2022 10:10
Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lê Quang Nam vừa ký ban hành kế hoạch tăng cường bảo vệ tài nguyên nước dưới trên địa bàn.

Kế hoạch yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát đối với các hoạt động khoan, đào, thăm dò, khai thác nước dưới đất, khai thác khoáng sản, xử lý nền móng công trình, xây dựng công trình ngầm… nhằm sớm phát hiện, xử lý, khắc phục kịp thời các sự cố sụt lún đất, ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước dưới đất. Một trong những nhiệm vụ quan trọng là thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các quận huyện thống kê, phân loại và lập danh sách các loại giếng không sử dụng để thực hiện trám lấp theo quy định. Cùng với đó, thành phố cũng giao lực lượng công an chỉ đạo Phòng Cảnh sát Môi trường tăng cường các biện pháp nắm tình hình, phát hiện kịp thời, kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về tài nguyên nước trong quá trình sản xuất, kinh doanh.

ĐÔNG A