Đà Nẵng sẽ thanh tra mua sắm trang, thiết bị phòng chống COVID-19

Thứ ba, 28/12/2021 09:30

Ngành Y tế thành phố Đà Nẵng xét nghiệm COVID-19 cho người dân.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng- Lê Trung Chinh vừa có Quyết định số 4065/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2022. Trong đó, Cơ quan Thanh tra thành phố được giao nhiệm vụ thanh tra tại 5 đơn vị gồm: Ban Quản lý (BQL) các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên TP, BQL Quỹ phòng, chống thiên tai Đà Nẵng, UBND quận Hải Châu, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP; BQL khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng, Công ty Phát triển và Khai thác hạ tầng Khu công nghiệp Đà Nẵng cùng các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan.

Nội dung thanh tra tập trung vào trách nhiệm thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng; quản lý, sử dụng Quỹ phòng, chống thiên tai; quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý, sử dụng đất đai tại một số khu công nghiệp. Ngoài ra, Thanh tra thành phố sẽ tiến hành thanh tra việc mua sắm trang, thiết bị y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm phục vụ phòng, chống COVID-19 tại CDC thành phố.

Hồng Thanh