Đà Nẵng thành lập 2 tổ triển khai đề án Phát triển chip bán dẫn và vi mạch

Thứ sáu, 29/12/2023 10:29
UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành Quyết định số 2855/QĐ-UBND về thành lập 2 Tổ để triển khai Đề án "Phát triển chip bán dẫn và vi mạch của thành phố Đà Nẵng" gồm Tổ công tác và Tổ tư vấn.

Theo phân công nhiệm vụ, Tổ Công tác do Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh làm Tổ trưởng; Giám đốc Sở Thông tin và truyền thông Nguyễn Quang Thanh làm Tổ phó thường trực; Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Lê Đức Viên và Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Trần Thị Thanh Tâm làm Tổ phó. Tổ này có nhiệm vụ tham mưu, giúp UBND thành phố điều phối, xây dựng, tổ chức triển khai Đề án và các giải pháp phát triển ngành công nghiệp vi mạch, bán dẫn.

Cùng với việc nghiên cứu đề xuất các chủ trương, chính sách thu hút đầu tư, nghiên cứu, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao là thu hút chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực vi mạch, bán dẫn về Đà Nẵng để chuyển giao tri thức, kinh nghiệm bằng nhiều hình thức hợp tác. Trong khi đó, Tổ Tư vấn do Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam làm Tổ trưởng; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nguyễn Quang Thanh làm Tổ phó thường trực có vai trò thực hiện tư vấn, phản biện, góp ý về nội dung Đề án và các chính sách liên quan để phát triển vi mạch, bán dẫn trên địa bàn thành phố.

Đông A