Đà Nẵng thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết nhiều thủ tục hành chính về Giao thông vận tải

Thứ hai, 12/12/2022 09:55
Thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong các lĩnh vực GTVT, đồng thời nhằm tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí khi thực hiện các thủ tục hành chính, từ tháng 12-2022, Sở Giao thông vận tải (GTVT) TP Đà Nẵng thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết nhiều thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở.
Tổ một cửa của Sở GTVT TP Đà Nẵng tiếp nhận giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho tổ chức và công dân.
Tổ một cửa của Sở GTVT TP Đà Nẵng tiếp nhận giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho tổ chức và công dân.

Cụ thể: cấp mới giấy phép lái xe chỉ còn 5 ngày làm việc (NLV); gia hạn chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu, chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp giấy phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ, đường bộ cao tốc đang khai thác thuộc phạm vi quản lý của Bộ GTVT chỉ còn 4 NLV; đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác chỉ còn 2,5 NLV; xóa/cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện chỉ còn 2 NLV; đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện chỉ còn 2 NLV; gia hạn hoạt động cảng, bến thủy nội địa/công bố hạn chế giao thông đường thủy nội địa chỉ còn 4,5 NLV.

Phú Nam