Đà Nẵng thưởng tối đa 40 triệu đồng cho văn nghệ sĩ đoạt giải tại các cuộc thi, liên hoan quốc gia, quốc tế

Thứ năm, 28/12/2023 16:05
Từ ngày 1-1-2024, Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân trên địa bàn thành phố đoạt thành tích tại các giải thưởng, cuộc thi, liên hoan quốc gia, quốc tế trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật (VHNT) vừa được HĐND TP Đà Nẵng ban hành chính thức có hiệu lực.

Quy định này được áp dụng cho các tập thể, cá nhân đang sống hoặc làm việc tại thành phố có tác phẩm, tiết mục trình diễn, vai diễn lĩnh vực VHNT đoạt giải lần đầu tại các cuộc thi, liên hoan toàn quốc do các bộ hoặc tương đương, các hội chuyên ngành Trung ương tổ chức; các cuộc thi, liên hoan quốc tế do các cơ quan có thẩm quyền cử tham dự.

Cụ thể, tác giả đoạt giải nhì/giải bạc hoặc tương đương trở lên sẽ được thành phố hỗ trợ bằng tiền mặt (một lần) ngang với giá trị của các giải thưởng được nhận từ cuộc thi, liên hoan, nhưng không quá 40 triệu đồng/giải thưởng. Trường hợp tác giả đoạt giải ba/giải đồng hoặc tương đương trở xuống đến giải Khuyến khích sẽ được thành phố hỗ trợ tiền mặt (một lần) bằng 50% với giá trị của các giải thưởng được nhận từ của cuộc thi, liên hoan, nhưng không quá 20 triệu đồng/giải thưởng.

Đối với các giải thưởng quốc tế không có tiền thưởng kèm theo, được hỗ trợ 15 triệu đồng khi đoạt huy chương vàng (HCV)/tương đương, 10 triệu đồng với HCB/tương đương, 7 triệu đồng với HCĐ/tương đương và 5 triệu đồng với giải Khuyến khích. Kinh phí thực hiện sử dụng từ nguồn kinh phí chi sự nghiệp văn hóa ngân sách thành phố bố trí dự toán hằng năm cho Sở Văn hóa Thể thao và nguồn các nguồn thu hợp pháp khác theo quy định.

ĐN-BT