Đà Nẵng triển khai cấp “Hộ chiếu vaccine” cho người dân

Thứ sáu, 15/04/2022 14:06
Sở Y tế Đà Nẵng vừa có công văn đề nghị các đơn vị thực hiện công tác tiêm chủng phòng COVID-19 triển khai một số nội dung liên quan nhằm phục vụ việc triển khai cấp “Hộ chiếu vaccine” cho người dân trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Sở Y tế đề nghị các đơn vị khẩn trương cập nhật đối tượng tiêm chủng các mũi tiêm còn thiếu lên phần mềm https://tiemchungcovid19.moh.gov.vn. Tổ chức thực hiện rà soát, bổ sung thông tin sai lệch, còn thiếu của đối tượng tiêm chủng phòng COVID-19 trên nền tảng tiêm chủng. Trong trường hợp xác định danh sách thông tin sai lệch, còn thiếu, đề nghị các đơn vị gửi về Trung tâm y tế các quận, huyện để Trung tâm y tế các quận, huyện phối hợp với Công an địa phương tiến hành xác thực, bổ sung thông tin sai lệch, còn thiếu. Tổ chức thực hiện ký số chứng nhận tiêm chủng vaccine trên nền tảng Quản lý tiêm chủng COVID-19 theo hướng dẫn.

Đối với Trung tâm y tế các quận, huyện, Sở Y tế thành phố yêu cầu tổ chức (hoặc giao cho Trạm y tế) phối hợp với Công an địa phương tiến hành xác thực thông tin tiêm chủng COVID-19 để phục vụ kết nối, chia sẻ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Sở Y tế cũng giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố thực hiện giám sát tiến độ xử lý thông tin và tổng hợp dữ liệu hằng ngày của đơn vị thực hiện tiêm chủng phòng COVID-19 gửi về Sở Y tế, đồng thời yêu cầu đơn vị này tăng cường công tác truyền thông hướng dẫn người dân sử dụng chức năng Phản ánh thông tin tiêm chủng trên Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 (tại địa chỉ https://tiemchungcovid19.gov.vn) trong trường hợp sai sót thông tin tiêm chủng COVID-19 và chức năng tra cứu “Hộ chiếu vaccine”.

Trước đó, Bộ Y tế dự kiến tiến hành cấp “Hộ chiếu vaccine” cho người dân từ ngày 15-4-2022. Người dân đã tiêm phòng, khai báo chính xác thông tin và đã được các cơ sở tiêm chủng nhập dữ liệu lên hệ thống tiêm chủng, xác thực đúng thông tin với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ được cấp “Hộ chiếu vaccine” mà không phải thực hiện thủ tục gì thêm. Đối với những người dân chưa được cấp “Hộ chiếu vaccine” là do thiếu/sai thông tin cần liên hệ với cơ sở tiêm chủng để được bổ sung, cập nhật.

Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, quy trình cấp "Hộ chiếu vaccine" cho người dân được áp dụng thống nhất tại tất cả các cơ sở tiêm chủng trên cả nước, bao gồm 3 bước.

Cụ thể: Bước 1: Các cơ sở tiêm chủng rà soát, xác minh, xác thực thông tin người dân tiêm chủng vaccine COVID-19 theo hướng dẫn tại Công văn 8938/BYT-DP ngày 21-10-2021 và Công văn 9438/BYT-CNTT ngày 5-11-2021. Bước 2: Các cơ sở tiêm chủng thực hiện ký số dữ liệu tiêm chủng vaccine COVID-19 trên Nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19. Nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19 kết nối, chia sẻ dữ liệu tiêm chủng với Hệ thống quản lý cấp chứng nhận tiêm chủng vắc xin COVID-19 đáp ứng theo các quy định về kết nối dữ liệu y tế do Bộ Y tế ban hành. Dữ liệu tiêm chủng vắc xin COVID-19 trên Nền tảng quản lý tiêm chủng COVID-19 cần đáp ứng quy định: Đã tiêm đủ số mũi vaccine COVID-19 với 8 loại vaccine đã được Bộ Y tế cấp phép (gồm: AstraZeneca, Sputnik V, Vero Cell, Pfizer, Moderna, Janssen, Hayat-Vax và Abdala).

Bước 3: Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) thực hiện ký số giấy xác nhận tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 tập trung. Chứng nhận được cấp sử dụng định dạng mã QR theo tiêu chuẩn của EU quy định.

“Hộ chiếu vaccine” sẽ được hiển thị trên ứng dụng Sổ Sức khỏe điện tử, PC-COVID hoặc tra cứu trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế với 11 thông tin là: Họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; quốc tịch; bệnh dịch mà chứng nhận nhắm tới; số mũi tiêm đã nhận; ngày tiêm; liều số; vaccine; sản phẩm vaccine; nhà cung cấp hoặc sản xuất vaccine; mã số của chứng nhận. Các thông tin trên sẽ được ký số, mã hóa và được đóng gói dưới dạng mã QR định dạng 2D. Mã QR hết hạn sau 12 tháng kể từ ngày khởi tạo.

THÀNH DANH