Đà Nẵng xếp thứ 12 Chỉ số cải cách hành chính năm 2023

Thứ năm, 18/04/2024 06:15
Ngày 17-4, Bộ Nội vụ, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ phối hợp các cơ quan liên quan công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2023 (SIPAS 2023), Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR Index 2023).

Theo kết quả được công bố, Quảng Ninh tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng PAR Index 2023 với kết quả đạt 92,18%. Đáng chú ý, từ năm 2012 đến nay, Quảng Ninh có 6 lần đứng đầu bảng xếp hạng chỉ số cải cách hành chính cả nước. Đứng cuối bảng xếp hạng PAR Index 2023 là tỉnh An Giang, đạt 81,32%. Ở khối bộ, cơ quan ngang bộ, Bộ Tư pháp dẫn đầu bảng Chỉ số cải cách hành chính năm 2023, đạt 89,95%; đứng cuối bảng là Bộ Công Thương, đạt 78,03%. Đạt 88,68%, Đà Nẵng đứng thứ 12 trên bảng xếp hạng PAR Index 2023, tụt 7 bậc so với năm 2022 nhưng điểm tổng hợp lại cao hơn (88,68 điểm so với 87,54 điểm). So với các thành phố trực thuộc Trung ương, Đà Nẵng đứng thứ 3, sau Hải Phòng đứng thứ 2 (91,87%), Hà Nội thứ 3 (91,43%), cao hơn TP Hồ Chí Minh đứng thứ 33 (86,97%) và Cần Thơ thứ 42 (86,15%).

Chỉ số cải cách hành chính là công cụ quản lý đã được Bộ Nội vụ ban hành giúp Chính phủ theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả cải cách hành chính hàng năm của các bộ, cơ quan ngang bộ và UBND các tỉnh, thành phố. Đây cũng là công cụ giúp cho các bộ, cơ quan, địa phương phân tích, so sánh và xác định rõ những kết quả được, những tồn tại hạn chế trong từng nội dung, nhiệm vụ cải cách hành chính; từ đó, có giải pháp cải thiện, nâng chất lượng, hiệu quả cải cải cách hành chính hàng năm tại cơ quan, đơn vị mình.

Đối với Chỉ số SIPAS 2023, Quảng Ninh tiếp tục dẫn đầu với 90.61%, tỉnh Bắc Kạn thấp nhất cả nước với 75.03%. Đà Nẵng đạt 83,38%, đứng thứ 22 cấp tỉnh.

BẢO NAM