Đà Nẵng yêu cầu chủ đầu tư đảm bảo quy định khi mở bán dự án Khu đô thị ven sông Hòa Quý - Đồng Nò

Thứ tư, 17/08/2022 09:34
Sở Xây dựng TP Đà Nẵng vừa có văn bản thông báo nhà ở hình thành trong tương lai tại dự án Khu đô thị ven sông Hòa Quý – Đồng Nò đủ điểu kiện được mở bán. 

Theo hồ sơ do chủ đầu tư là Cty Cổ phần Địa Cầu cung cấp, 70 căn nhà ở biệt thự hình thành trong tương lai tại khu B3-11 và B3-12 thuộc dự án Khu đô thị ven sông Hòa Quý – Đồng Nò đủ điều kiện được bán theo quy định tại khoản 1 Điều 55 Luật Kinh doanh bất động sản và điểm b khoản 2 Điều 19 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP. Trường hợp sau khi Sở Xây dựng ban hành văn bản thông báo này nhưng chủ đầu tư không bán mà thực hiện thế chấp nhà ở thì việc bán nhà ở này sau khi thế chấp chỉ được thực hiện khi có đủ điều kiện và có văn bản thông báo của Sở Xây dựng theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 19 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP.

Sở Xây dựng TP Đà Nẵng yêu cầu Cty Cổ phần Địa Cầu chịu trách nhiệm về tính chính xác đối với thông tin và hồ sơ gửi kèm Công văn số 151/2022/CV/DCC ngày 04/8/2022; thực hiện đăng ký hợp đồng mẫu làm cơ sở ký hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai theo quy định của pháp luật. Trước khi bán nhà ở hình thành trong tương lai, Cty Cổ phần Địa Cầu phải được ngân hàng thương mại có đủ năng lực thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư đối với khách hàng khi chủ đầu tư không bàn giao nhà ở theo đúng tiến độ đã cam kết với khách hàng; triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định pháp luật về đầu tư, đất đai, nhà ở, xây dựng, bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy và pháp luật có liên quan. Đồng thời, thực hiện việc huy động vốn, kinh doanh bất động sản theo đúng quy định pháp luật về nhà ở và kinh doanh bất động sản. Chủ đầu tư chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật trường hợp để xảy ra sai phạm trong việc đầu tư xây dựng dự án, kinh doanh bất động sản tại dự án. Dự án chỉ được đưa vào khai thác, sử dụng sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu và ban hành văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu theo quy định.

CÔNG KHANH