Đà Nẵng yêu cầu xử lý vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công

Thứ năm, 18/04/2024 08:40
UBND TP Đà Nẵng vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị, địa phương xử lý vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công năm 2024.
Dự án đầu tư công nâng cấp Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng.
Dự án đầu tư công nâng cấp Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng.

Theo đó, UBND TP yêu cầu tập trung cải cách hành chính, siết chặt kỷ cương, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, có tác động lan tỏa gắn với bảo đảm chất lượng công trình, dự án, không để xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí. UBND TP cũng yêu cầu phân công cụ thể lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện, xác định đây là một trong các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu, là căn cứ quan trọng khi đánh giá xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao trong năm. Đặc biệt, UBND TP yêu cầu có chế tài xử lý nghiêm các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, tổ chức, cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở làm chậm tiến độ giao vốn, thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công; thay thế kịp thời những cán bộ công chức, viên chức yếu kém về năng lực, trì trệ, gây nhũng nhiễu, phiền hà, kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong quản lý đầu tư công.

HẢI QUỲNH