Đắk Nông điều tiết tiền dịch vụ môi trường rừng, góp phần quản lý, bảo vệ rừng

Thứ ba, 18/06/2024 08:45

UBND tỉnh Đắk Nông vừa ban hành quyết định về việc điều chỉnh kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh năm 2023. Trong đó, trọng tâm là điều tiết tiền dịch vụ môi trường rừng để đảm bảo cân đối giữa các lưu vực, chủ rừng, góp phần cân đối nguồn kinh phí cho công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên toàn tỉnh.

Theo quyết định của UBND tỉnh Đắk Nông, toàn tỉnh có 172 chủ rừng được chi trả dịch vụ môi trường rừng. Mức chi trả thấp nhất là hơn 740.000 đồng/ha, cao nhất trên 987.000 đồng/ha.

Nhiều năm qua, UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành các quyết định điều tiết tiền dịch vụ môi trường rừng giữa các lưu vực, chủ rừng nhằm cân đối nguồn kinh phí cho chủ rừng trên toàn tỉnh. Việc điều tiết, cân đối chi trả dịch vụ môi trường rừng thời gian qua nhận được sự đồng tình, ủng hộ của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, lãnh đạo ngành Nông nghiệp cũng như nhiều đơn vị, cá nhân liên quan. Nhất là trong bối cảnh nguồn thu từ dịch vụ môi trường rừng đang ngày càng quan trọng, thậm chí là vấn đề “sống còn” đối với nhiều đơn vị chủ rừng hiện nay.

N.M-B.T