Đảm bảo cấp điện mùa nắng nóng tại Sơn Hà

Thứ năm, 13/04/2023 11:58
Sáng ngày 06/4/2023, Điện lực Sơn Hà đã thực hiện hoán đổi nội bộ MBA Sơn Lăng 9 (50kVA-22/0,4kV) cùng các thiết bị đi kèm với MBA Sơn Thành 16 (100kVA-22/0,4kV) để đảm bảo cung cấp điện ổn định và liên tục trong các dịp Lễ 30/4 - 01/5 và mùa nắng nóng sắp tới.

Qua kết quả kiểm tra thực tế và số liệu theo dõi từ chương trình DSPM/Spider, TBA Sơn Lăng 9 (50kVA) đang mang tải 100%, TBA Sơn Thành 16 (100kVA) đang mang tải 18%; Điện lực đã lập phương án và thực hiện hoán chuyển nội bộ MBA non tải và quá tải.

Việc hoán đổi nội bộ các MBA non tải, quá tải nhằm khắc phục trình trạng quá tải cục bộ tại các trạm biến áp phụ tải, bảo đảm cấp điện an toàn, liên tục cho khách hàng sử dụng điện trên địa bàn huyện Sơn Hà, góp phần giảm tổn thất điện năng các TBA, giảm đáng kể chi phí đầu tư lưới điện, nâng cao chất lượng và dịch vụ cho khách hàng sử dụng điện.

Một số ảnh hoạt động: