Đảng ủy Công an Trung ương xác định phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023

Thứ bảy, 17/12/2022 09:57
Ngày 16-12, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2022; đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023 trong Đảng bộ Công an Trung ương. Đại tướng Tô Lâm- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Công an chủ trì Hội nghị. Cùng dự có các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; đại diện các Ban Đảng Trung ương.
Bộ trưởng Tô Lâm trao giải A Giải Búa Liềm Vàng trong CAND năm 2022 cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả.
Bộ trưởng Tô Lâm với các đại biểu tham dự Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị nêu rõ: Năm 2022, với sự quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả toàn diện trên các mặt công tác công an, đạt nhiều kết quả quan trọng. Nổi bật là: Thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước, Chính phủ ban hành nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng về bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân; Lãnh đạo, chỉ đạo toàn lực lượng hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ công tác năm 2022; Lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân đạt được nhiều kết quả tích cực: Theo đó, đã tham mưu Bộ Chính trị ban hành và triển khai Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16-3-2022 về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; đồng thời tham mưu tổ chức Hội nghị toàn quốc do Tổng Bí thư chủ trì để triển khai thực hiện; huy động cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, địa phương vào cuộc; xác định rõ mục tiêu, yêu cầu, nội dung, định hướng, lộ trình thực hiện nhiệm vụ, giải pháp xây dựng lực lượng Công an nhân dân đến năm 2025 và từ 2026 đến 2030; Triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16-6-2022 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới; Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng tiếp tục được đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả.

Bộ trưởng Tô Lâm trao giải A Giải Búa Liềm Vàng trong CAND năm 2022 cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả.

Hội nghị xác định nhiệm vụ công tác trọng tâm của toàn Đảng bộ Công an nhân dân thời gian tới: Chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong Công an nhân dân. Tập trung mọi nguồn lực, quyết liệt thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16-3-2022 của Bộ Chính trị; phát huy vai trò “gương mẫu, đi đầu” trong thực hiện Nghị quyết, Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; tiếp tục hoàn thiện cơ chế, quy trình, quy chế nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng chất lượng đội ngũ đảng viên trong Công an nhân dân; xây dựng các cấp ủy trong công an thật sự trong sạch, vững mạnh, gương mẫu; triển khai hiệu quả Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương với tỉnh ủy, thành ủy; Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng trong Công an nhân dân kết luận rõ ràng, xử lý nghiêm minh.

Tại Hội nghị, Đảng ủy Công an Trung ương đã tổ chức trao trao Giải Búa Liềm Vàng trong Công an nhân dân năm 2022. Từ 450 tác phẩm dự thi của 52 Công an đơn vị, địa phương ở 4 thể loại báo in, báo điện tử, phát thanh và truyền hình, Đảng ủy Công an Trung ương đã quyết định trao tặng 4 giải A, 5 giải B, 6 giải C và 10 giải Khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm xuất sắc.

L.M.L