Đẩy mạnh công tác phân loại chất thải rắn tại nguồn

Thứ sáu, 19/01/2024 16:22
Ngày 18-1, tại hội nghị tổng kết năm 2023, Phòng Tài nguyên-Môi trường quận Thanh Khê (Đà Nẵng) cho biết, việc phân loại chất thải rắn tại nguồn (CTRTN) đã được địa phương triển khai mạnh mẽ trong thời gian qua.

Theo đó, năm 2023, trong khuôn khổ dự án “Xây dựng một nền kinh tế tuần hoàn cho rác thải nhựa tại Việt Nam” với sự hỗ trợ của Tổ chức iDE, địa phương đã phối hợp với 4 phường: Thanh Khê Đông, Tam Thuận, Xuân Hà, An Khê tổ chức tuyên truyền và thực hiện thu gom các loại rác thải tài nguyên cùng CTRSH có thành phần nguy hại. Hội Liên hiệp Phụ nữ quận còn phối hợp với Tổ chức WWF tiếp tục thực hiện mô hình “Bình hoa an sinh xã hội” 100% Chi hội Phụ nữ tham gia với gần 300 bình thu gom phế liệu, bán để lấy kinh phí gây quỹ an sinh hơn 260 triệu đồng. Bên cạnh đó, các Tổ cộng đồng Bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn quận còn thực hiện định kỳ vớt rác dọc kênh Phú Lộc, thu gom được hơn 500kg rác thải, trong đó rác thải nhựa chiếm khoảng 10%...

Phương Kiếm