Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và cắt bỏ tất cả các thủ tục không cần thiết

Thứ tư, 15/11/2023 06:40
Chiều 14-11, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ (gọi tắt là BCĐ) đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc Phiên họp thứ sáu của BCĐ dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Trưởng BCĐ. Tại điểm cầu TP Đà Nẵng, Chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh chủ trì với sự tham dự của đại diện các sở, ban, ngành hữu quan và quận, huyện trên địa bàn TP.
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh phát biểu tham luận tại Hội nghị.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp.

Cắt giảm, đơn giản hóa gần 2.500 quy định kinh doanh

Tại Hội nghị, bà Phạm Thị Thanh Trà – Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó trưởng ban Thường trực BCĐ đã báo cáo về công tác CCHC 10 tháng đầu năm 2023. Bà cho biết, BCĐ đã tham mưu Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, công điện đôn đốc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách tổ chức bộ máy hành chính, cải cách thủ tục hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương; thành lập 5 tổ công tác, 26 đoàn công tác của Chính phủ đi kiểm tra, đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công; công tác cải cách thể chế, xây dựng pháp luật được đặc biệt quan tâm, có nhiều đổi mới; nhiều vướng mắc về sản xuất kinh doanh, tài khóa, tiền tệ, bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp… được tháo gỡ. Nhờ đó, đã cắt giảm, đơn giản hóa gần 2.500 quy định kinh doanh; các bộ, ban, ngành đã cắt giảm, đơn giản hóa 437 thủ tục hành chính liên quan đến giấy tờ công dân; 21/22 bộ và 61/63 địa phương đã công bố danh mục thủ tục hành chính nội bộ; 63/63 địa phương cơ bản hoàn thành rà soát, sắp xếp tổ chức bên trong các sở, ngành góp phần giúp cho bộ máy tổ chức đã được tinh gọn đáng kể. Một số thể chế, chính sách quan trọng về công vụ, công chức được ban hành, đặc biệt là Nghị định số 73/2023/NĐ-CP của Chính phủ về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; chuyển đổi số quốc gia, xây dựng chính phủ số và chính quyền điện tử tại các địa phương được triển khai quyết liệt và thực chất, tăng cường chất lượng dịch vụ công với tỷ lệ hồ sơ trực tuyến của các bộ, ngành đạt khoảng 80,7% (tăng 1,5 lần so với cùng kỳ năm 2022), của địa phương đạt khoảng 63,5% (tăng 1,8 lần so với cùng kỳ năm 2022) trên tổng số hồ sơ tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính…

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận tại Hội nghị.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác CCHC trong thời gian qua cũng bộc lộ một số hạn chế và tồn tại. Tình trạng nợ, chậm ban hành văn bản quy định chi tiết chưa được khắc phục triệt để, đến nay vẫn còn 12 văn bản thuộc trách nhiệm của Chính phủ và các bộ ngành chưa được ban hành. Cơ chế, chính sách, pháp luật trên một số lĩnh vực còn thiếu đồng bộ, một số bộ chưa kịp thời sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật theo quy định dẫn đến khó khăn cho việc tổ chức thực hiện tại cơ sở. Việc kết nối, khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong giải quyết thủ tục hành chính còn phát sinh nhiều vướng mắc, bất cập, có nơi, có lúc gây phiền hà cho người dân; việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến còn hình thức, chưa thực chất, chưa hiệu quả. Việc tổ chức vận hành bộ phận một cửa ở nhiều nơi, nhiều cấp còn chưa đúng quy định, đặc biệt là ở cấp xã, phường. Tình trạng trễ hẹn trong giải quyết và trả kết quả giải quyết hồ sơ vẫn còn xảy ra ở các cấp hành chính, tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực đất đai, xây dựng. Đáng chú ý, kỷ cương, kỷ luật hành chính còn chưa nghiêm, còn tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, làm phát sinh thêm thủ tục, giấy tờ, yêu cầu, điều kiện ngoài quy định ở một số cơ quan, đơn vị.

Để công tác CCHH trong 2 tháng cuối năm cũng như trong thời gian đến khắc phục được những hạn chế và tồn tại, đại diện lãnh đạo nhiều bộ, ban, ngành Trung ương và các địa phương đã đóng góp ý kiến, giải pháp cũng như có các đề xuất, kiến nghị với BCĐ.

Thủ tục hành chính vẫn còn rườm rà

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đánh giá cao, biểu dương các bộ, ban, ngành Trung ương và các địa phương trong thời gian qua đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong công tác CCHC đạt được những kết quả đáng khích lệ, góp phần quan trọng vào phục hồi và phát triển KT-XH của đất nước, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp... Tuy nhiên, Thủ tướng Chính phủ cũng cho rằng thủ tục hành chính vẫn còn rườm rà, môi trường kinh doanh chưa thực sự thông thoáng, người dân, doanh nghiệp vẫn còn gặp nhiều khó khăn khi giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính ở một số lĩnh vực; kỷ luật, kỷ cương hành chính nhiều nơi còn chưa nghiêm, tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm chưa được giải quyết triệt để…

Thủ tướng yêu cầu, những tồn tại, hạn chế nêu trên cần sớm khắc phục để mau chóng khơi thông, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phục hồi, phát triển đất nước trong bối cảnh hiện nay. Trên cơ sở đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo trong thời gian đến phải đẩy mạnh thực hiện đồng bộ và toàn diện 6 nội dung CCHC trọng điểm, gồm có: cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, cải cách chế độ công vụ, cải cách tài chính công và xây dựng, phát triển chính phủ điện tử, chính phủ số.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh phát biểu tham luận tại Hội nghị.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị các bộ, ban, ngành Trung ương và các địa phương khẩn trương rà soát, hướng dẫn, chuẩn hóa quy trình, thủ tục hành chính; tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến một cách thực chất, hiệu quả; ban hành chính sách hỗ trợ, khuyến khích người dân, doanh nghiệp tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến gắn với việc đẩy mạnh triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án 06 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt về việc phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là Đề án 06) nhằm phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn…

PHÚ NAM

Đà Nẵng sẽ tăng cường cơ chế hậu kiểm

Đối với công tác CCHC của TP Đà Nẵng, Chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh cho biết, trong thời gian đến, TP tiếp tục quán triệt việc đẩy mạnh thực hiện phân cấp, ủy quyền khoa học, hợp lý đi đôi với nâng cao trách nhiệm, phân định rõ trách nhiệm giữa cá nhân và tập thể, nhất là đề cao vai trò, trách nhiệm của cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương; tiếp tục rà soát, báo cáo thường xuyên kết quả thực hiện các nội dung đã được phân cấp, ủy quyền để bổ sung, hoàn thiện cho phù hợp với tình hình thực tiễn và quy định của pháp luật; đảm bảo các điều kiện thực hiện nhiệm vụ phân cấp, ủy quyền như hoàn thiện các văn bản hướng dẫn, công cụ, phần mềm, cơ sở dữ liệu liên quan nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ được phân cấp, ủy quyền. “TP sẽ tăng cường cơ chế hậu kiểm, có kế hoạch định kỳ thanh tra, kiểm tra, giám sát để phát hiện và chấn chỉnh kịp thời những vướng mắc, bất cập, đồng thời ngăn ngừa sai phạm trong quá trình thực hiện”, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh chia sẻ thêm.