Đẩy mạnh triển khai các phong trào thanh niên hướng đến cộng đồng

Thứ năm, 21/04/2022 19:50
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đoàn phường lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027 với quyết tâm hành động "Tuổi trẻ phường Mỹ An đoàn kết, sáng tạo, tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, rèn đức, luyện tài, xung kích, tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc".
Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Mỹ An khóa XIII ra mắt.
Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường Mỹ An khóa XIII ra mắt.

Nhiệm kỳ qua, các phong trào, hoạt động tình nguyện được tổ chức đều khắp gắn liền với các công trình, phần việc thanh niên cụ thể, hiệu quả, màu áo xanh tình nguyện có mặt khắp nơi để lại những hình ảnh và dấu ấn tốt đẹp trong cán bộ và nhân dân toàn phường. Đoàn viên thanh niên phường nhà cũng đóng góp kinh phí hơn 200 triệu đồng để tặng quà cho hộ nghèo, tình nguyện viên tham gia phòng chống dịch có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ 100 nhà dân, hộ chính sách neo đơn chèn chống nhà cửa phòng chống lụt bão; hiến tặng 850 đơn vị máu; giúp đỡ, cảm hóa 35 thanh thiếu niên hư vi phạm pháp luật tiến bộ…

Tiếp thu những chỉ đạo của Đảng ủy phường và Quận Đoàn Ngũ Hành Sơn, nhiệm kỳ đến, Ban Chấp hành Đoàn phường Mỹ An khóa XIII, nhiệm kỳ 2022-2027 sẽ tiếp tục đẩy mạnh triển khai các phong trào thanh niên hướng đến cộng đồng; phấn đấu hằng năm kết nạp từ 200 đến 300 thanh niên đứng vào hàng ngũ của Đoàn, Hội; tư vấn, hướng nghiệp cho 150 thanh niên; 100% chi đoàn có công trình, phần việc thanh niên…

T.D