Dẹp loạn tiếng ồn

Thứ hai, 01/08/2022 13:26
Khuya 30-7, Phòng Cảnh sát môi trường Công an TP Đà Nẵng phối hợp Phân viện khoa học ATVSLĐ&BVMT tiến hành đo đạc tiếng ồn phát ra từ cơ sở TST GARDEN (số 44, đường 3-2, P. Thuận Phước, Q. Hải Châu, Đà Nẵng).
Cơ sở kinh doanh TST GARDEN.
Cơ sở kinh doanh TST GARDEN.

Kết quả đo được tiếng ồn vượt trên 24,5 dBA so với giới hạn tiếng ồn tối đa cho phép phát ra tại khu vực đặc biệt (nhà thờ, đình, chùa) theo quy chuẩn 26:2010/BTNMT về tiếng ồn. Quá trình kiểm tra, cơ quan chức năng còn phát hiện cơ sở này không thực hiện kiểm thực 3 bước, dụng cụ lưu chứa rác thải không đảm bảo vệ sinh. Chủ cơ sở chưa cung cấp được giấy chứng nhận ATTP, chưa cung cấp các tài liệu xác nhận tập huấn kiến thức ATTP đối với người trực tiếp chế biến thực phẩm và đối với chủ cơ sở. Cơ quan chức năng đang hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Đông A