Dịch giả 20 tuổi chuyển ngữ "Truyện Kiều" nhận Giải thưởng Tác giả Trẻ

Thứ bảy, 08/01/2022 17:25

Bản dịch Truyện Kiều (The Tale of Kiều)  thơ của Nguyễn Du.

Hội Nhà văn Việt Nam vừa công bố kết quả Giải thưởng Tác giả trẻ lần thứ I năm 2021 dành cho tác giả 35 tuổi trở xuống. Tác phẩm "Truyện Kiều" (The Tale of Kiều) thơ của Nguyễn Du - được dịch giả trẻ tuổi Nguyễn Bình dịch sang tiếng Anh đã được trao giải thưởng năm đầu tiên.

Cũng trong lần trao giải đầu tiên này, cùng với tác phẩm Truyện Kiều, Hội Nhà văn đã chọn 4 tác phẩm được trao Giải thưởng Tác giả trẻ lần I. Cụ thể, lĩnh vực văn xuôi trao cho Nắng thổ tang - tiểu thuyết của Đinh Phương; 2 tác phẩm được trao giải trong lĩnh vực thơ là Yao - tập thơ của Lý Hữu Lương, Con Người - tập thơ của Phương Đặng. Giải lý luận phê bình được trao cho Phê bình phân tâm học: Phía của những ám ảnh nghệ thuật của Vũ Thị Trang.

N.V