Điện Bàn công bố quyết định thành lập 5 đơn vị Công an phường

Thứ sáu, 09/06/2023 07:30
Ngày 8-6, Công an thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) tổ chức lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thành lập Công an 5 phường trực thuộc Công an thị xã Điện Bàn và quyết định của Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam về công tác cán bộ.
Thực hiện nghi lễ tại buổi ra mắt Công an 5 phường.
Thực hiện nghi lễ tại buổi ra mắt Công an 5 phường.

Theo đó, thành lập 5 Công an phường trên cơ sở từ 5 Công an xã Điện Thắng Bắc, Điện Thắng Nam, Điện Thắng Trung, Điện Minh và Điện Phương theo Nghị quyết số 727/NQ-UBTVQH15 ngày 13-2-2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập các phường thuộc thị xã Điện Bàn; đồng thời công bố các quyết định của Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam về tổ chức bộ máy của Công an 5 phường; bố trí, sắp xếp cán bộ đến công tác tại Công an 5 phường trực thuộc Công an thị xã Điện Bàn.

Như vậy, đến nay Công an thị xã Điện Bàn có 12 Công an phường, 8 Công an xã và 11 đội nghiệp vụ trực thuộc.

Phan Thanh Hồng