Diễn đàn quốc gia đầu tiên về văn hóa doanh nghiệp

Thứ năm, 02/12/2021 17:54

Diễn đàn quốc gia thường niên Văn hóa với doanh nghiệp năm 2021 (Culture & Business Forum - CBF) với chủ đề Tiếp biến văn hóa - Nền tảng phục hồi và phát triển bền vững kinh tế  sẽ được tổ chức vào ngày 5-12-2021. Đây là lần đầu tiên tại Việt Nam, một Diễn đàn quốc gia về văn hóa doanh nghiệp được tổ chức theo hình thức hỗn hợp (hybrid) giữa trực tiếp, trực tuyến và thực tế ảo nhằm đảm bảo an toàn cho các đại biểu và tuân thủ các biện pháp, quy định phòng chống dịch bệnh.

Diễn đàn sẽ được tổ chức từ 13 giờ 30 ngày 5-12-2021. Để tham gia giao lưu, trao đổi và thảo luận tại diễn đàn trực tuyến, đại biểu có thể truy cập Landing page của chương trình theo địa chỉ: https://cbf2021.vnabc.org.vn/ để đăng ký và nhận những thông báo về sự kiện sớm nhất.

Trong khuôn khổ của Diễn đàn sẽ diễn ra hoạt động Sơ kết Cuộc vận động Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam và Lễ Tôn vinh các doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá kinh doanh, các doanh nghiệp hoạt động tích cực trong phong trào xây dựng văn hóa doanh nghiệp.