Điện lực Mộ Đức: Triển khai công tác thí nghiệm định kỳ năm 2020

Thứ hai, 14/12/2020 12:03

Ngày 06/12/2020, Điện lực Mộ Đức đã phối hợp với Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Quảng Ngãi tổ chức thí nghiệm định kỳ (TNĐK) các MBA khu vực Điện lực Mộ Đức quản lý.

Khối lượng TNĐK trong năm 2020 đã thực hiện 44/44 TBA phụ tải đến hạn phải kiểm tra thí nghiệm và TBA vận hành trên 15 năm. Đơn vị đang nõ lực thực hiện công tác thí nghiệm của năm để hoàn thành kế hoạch 2020 đề ra. Công tác này được thực hiện nhằm giảm thiểu tối đa thời gian mất điện cho khách hàng, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện nên trong năm 2020, công tác TNĐK được thực hiện kết hợp với việc cắt điện để thi công các công trình theo thứ tự ưu tiên gồm: Công trình tiếp cận điện năng, xây dựng cơ bản, sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên trong năm.

Thực hiện biện pháp an toàn tại hiện trường.