Điều tiết xả nước hồ Kẻ Gỗ từ 14 giờ chiều nay

Thứ ba, 14/11/2023 07:37
Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh vừa có thông báo về việc vận hành, điều tiết hồ chứa nước Kẻ Gỗ vào 14 giờ chiều nay (ngày 14- 11)
Công trình hồ chứa nước Kẻ Gỗ
Công trình hồ chứa nước Kẻ Gỗ

Theo Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh, do mưa lớn trong nhiều ngày, mực nước hồ Kẻ Gỗ lúc 19 giờ ngày 13- 11 ở mức 30,47m, tương ứng dung tích 287 triệu m3 (mực nước thiết kế là 32,5m, dung tích thiết kế là 345 triệu m3).

Căn cứ Quy trình vận hành, điều tiết nước hồ chứa Kẻ Gỗ đã được UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt tại Quyết định số 1702/QĐ-UBND ngày 19/8/2022; để đảm bảo an toàn công trình hồ chứa nước Kẻ Gỗ, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh thông báo về việc điều tiết xả nước qua tràn Dốc Miếu bắt đầu từ 14 giờ ngày 14- 11, thời gian kết thúc căn cứ diễn biến thời tiết và mực nước hồ.

Lưu lượng điều tiết qua tràn Dốc Miếu từ 10- 200m3/s (mở 2 cửa, độ mở từ 15- 200cm). Lưu lượng qua cống thủy điện từ 7 đến 21m3/s.

Để đảm bảo an toàn cho người và tài sản vùng hạ du, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh đề nghị UBND các huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà, thành phố Hà Tĩnh cùng các xã chịu ảnh hưởng trong hệ thống thông báo, hướng dẫn đến tận người dân được biết và thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành, điều tiết hồ Kẻ Gỗ.

X.S