Doanh nghiệp được đề xuất đầu tư dự án vui chơi, giải trí dưới nước

Thứ hai, 15/08/2022 06:54
Theo Văn bản số 4427/UBND-SDL ngày 11-8-2022 về quản lý hoạt động vui chơi giải trí dưới nước phục vụ khách du lịch, UBND TP Đà Nẵng thống nhất chủ trương không xây dựng phương án thí điểm quản lý hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước tại tuyến biển Hoàng Sa - Võ Nguyên Giáp - Trường Sa và khu vực biển từ bến thủy nội địa CT15 đến Bãi Đa, bán đảo Sơn Trà.
Vùng nước nội thủy phía đông thành phố được phép lập dự án đầu tư các hoạt động vui chơi, giải trí.
Vùng nước nội thủy phía đông thành phố được phép lập dự án đầu tư các hoạt động vui chơi, giải trí.

UBND thành phố giao Sở Du lịch công bố danh mục tổ chức, cá nhân đáp ứng đầy đủ biện pháp bảo đảm an toàn quy định đối với các sản phẩm du lịch có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của du khách; Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng phối hợp các đơn vị quản lý các hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước.

Sở Giao thông vận tải tham mưu UBND thành phố tổ chức thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về đăng ký, đăng kiểm phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước; đồng thời chấp thuận vùng nước tổ chức hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước trên tuyến đường thủy nội địa địa phương; tham mưu UBND thành phố công bố vùng nước tổ chức hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước.

Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp thực hiện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thể thao và các hoạt động thể thao giải trí. Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng hướng dẫn tổ chức, đơn vị thực hiện thủ tục liên quan đến giao đất, mặt nước, quy hoạch xây dựng công trình hạ tầng theo quy định. Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thủ tục liên quan đến dự án đầu tư xây dựng trong trường hợp hồ sơ đề nghị công bố vùng hoạt động dưới nước có dự án đầu tư xây dựng.

P.V