Đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hội viên Hội Liên hiệp phụ nữ Đà Nẵng

Thứ năm, 16/06/2022 09:28
Sáng 15-6, ông Lương Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, đã có buổi làm việc với Đảng đoàn, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) thành phố về tình hình thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" và Kế hoạch số 45-KH/TU ngày 28-1-2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW. 
Ông Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.
Ông Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, bà Ngô Thị Kim Yến, Phó Chủ tịch UBND thành phố, nhấn mạnh: Thời gian qua, Đảng đoàn, Hội LHPN thành phố đã chỉ đạo tổ chức nhiều mô hình, hoạt động hiệu quả, huy động sự tham gia tích cực của đông đảo hội viên, được Trung ương Hội LHPN Việt Nam đánh giá cao.

Theo đó, Đảng đoàn Hội LHPN TP đã kịp thời ban hành kế hoạch để cụ thể hóa triển khai thực hiện kết luận số 21- KL/TW, kế hoạch số 45- KH/TU, chỉ đạo các cấp hội tổ chức đợt chính trị sâu rộng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong hệ thống Hội. Ngoài ra, chất lượng công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng hằng năm gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII từng bước được nâng lên. Các hoạt động chung tay, đồng hành cùng thành phố vượt qua đại dịch Covid-19 được các cấp hội tổ chức sôi nổi, hội viên hưởng ứng tích cực, đạt hiệu quả thiết thực. Cụ thể, Hội LHPN đã phát động và triển khai mô hình “đi chợ giúp dân” với 2.689 cán bộ Hội và 2.840 tình nguyện viên/hội viên phụ nữ tham gia, hỗ trợ. Bên cạnh đó, các phong trào thi đua “mỗi hội viên- một cử chỉ đẹp, mỗi tổ chức Hội- một hành động ý nghĩa”, chương trình “hướng về chi hội, đồng hành cùng chi hội”, chương trình “mẹ đỡ đầu” hỗ trợ chăm sóc trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 đã mang lại hiệu quả thiết thực, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng. Đặc biệt, tập thể Đảng đoàn thường xuyên tổ chức họp đánh giá hoạt động chuyên môn và tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong đó gắn nội dung Nghị quyết trung Ương 4 khóa XII trong nội bộ cơ quan, Ban chấp hành các cấp Hội. Công tác quy hoạch bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, công tác luân chuyển, điều động, tiếp nhận, sắp xếp tổ chức, bộ máy cơ quan được tiến hành theo đúng quy định. Công tác luân chuyển, tuyển dụng, tiếp nhận, sắp xếp nhân sự, kiện toàn bộ máy cơ quan chuyên trách có sự thống nhất, tập trung. Công tác sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế được tiến hành công khai dân chủ, đảm bảo quy trình.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Thị Kim Yến đề nghị Đảng đoàn Hội LHPN thành phố chủ trì, phối hợp thực hiện có hiệu quả kế hoạch của UBND thành phố về triển khai thực hiện Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030, phối hợp tốt với Ban Tuyên giáo - Nữ Công (Liên đoàn Lao động thành phố) trong chăm lo, bảo vệ lao động nữ.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết đánh giá, Đảng đoàn, Hội LHPN thành phố đã triển khai thực hiện nghiêm túc, trách nhiệm Kết luận số 21-KL/TW và Kế hoạch số 45-KH/TU, bước đầu đạt nhiều kết quả. Tuy nhiên, để khắc phục những tồn tại trong công tác, ông Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu trong thời gian đến, Đảng đoàn, Hội LHPN thành phố cần tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của hội viên về quan điểm, mục đích, tư tưởng chỉ đạo, giải pháp được đề ra trong Kết luận số 21-KL/TW và Kế hoạch số 45-KH/TƯ, tiến hành rà soát, bổ sung các nội dung trong Chương trình hành động của Hội LHPN thành phố về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII phù hợp với tình hình chung, cập nhật Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027, rà soát, đẩy nhanh tiến độ triển khai các chỉ đạo, kết luận của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy liên quan đến công tác phụ nữ.

Bên cạnh đó, Hội LHPN TP cần đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng công tác giáo dục Đảng viên về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phát huy vai trò, trách nhiệm của phụ nữ trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, củng cố đội ngũ cán bộ hội các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, tăng cường nắm bắt dư luận xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc trong cán bộ, hội viên, nhân dân, giám sát phù hợp, đồng thời phối hợp, liên kết chặt chẽ hơn với các hội, đoàn thể khác trong chăm lo hội viên phụ nữ và các tầng lớp nhân dân.

LÊ ANH TUẤN