Dự án khu tái định cư Tân Ninh mở rộng giai đoạn 1: Sẽ xem xét từng trường hợp để có hướng giải quyết đúng pháp luật

Thứ năm, 07/07/2022 15:19
Thời gian qua, người dân ở tổ 6, thôn Quan Nam 4, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) đã gửi đơn kiến nghị đến các cấp chính quyền và ngành chức năng thành phố trình bày: Cách đây hàng chục năm, những người dân hiện ở khu vực đã tự khai hoang, xây dựng nhà cửa, đào ao hồ… qua nhiều thế hệ tại khu vực thôn Quan Nam 4 cho đến nay.
UBND huyện Hòa Vang tổ chức cưỡng chế tháo gỡ công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp tại dự án Khu TĐC Tân Ninh mở rộng giai đoạn 1.
UBND huyện Hòa Vang tổ chức cưỡng chế tháo gỡ công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp tại dự án Khu TĐC Tân Ninh mở rộng giai đoạn 1.

Đến năm 2020, khu vực thôn Quan Nam 4 được công bố nằm trong quy hoạch dự án khu Tái định cư Tân Ninh mở rộng giai đoạn 1. Khi thực hiện kiểm định xác định đất, Ban giải tỏa đền bù huyện Hòa Vang xác định đất tại khu dân cư là đất nông nghiệp, đất do UBND xã quản lý. Do xác định loại đất như vậy nên chỉ đền bù cho người dân giá đất nông nghiệp và vật kiến trúc trên đất chỉ được bồi thường, hỗ trợ 20% đến 50% và không được bố trí đất tái định cư (TĐC). Người dân không đồng ý với việc giải quyết bồi thường như trên.

Để tìm hiểu những kiến nghị của người dân, chúng tôi đã liên hệ với UBND huyện Hòa Vang và đươc ông Phan Duy Anh- Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Về việc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng và kiến nghị đối với các hộ dân thuộc diện giải tỏa dự án Khu TĐC Tân Ninh mở rộng giai đoạn 1, UBND huyện đã báo cáo gửi Thường trực Thành ủy Đà Nẵng, trong đó có nội dung: "… Dự án Khu TĐC Tân Ninh mở rộng giai đoạn 1 có diện tích nghiên cứu quy hoạch 199.801m2 ; Tổng số thửa đất thu hồi là 213 thửa (trong đó đất ở 14; đất nông nghiệp 146; đất NTD, TIN 47; đất giao thông khác 06) và cần phải di dời khoảng 2.450 ngôi mộ. Dự án được phê duyệt quy hoạch chi tiết TL1:500 tại Quyết định số 2014/QĐ-UBND ngày 7-5-2019 của UBND TP Đà Nẵng và giao cho Ban quản lý các dự án Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp và Công nghệ cao Đà Nẵng làm đơn vị điều hành dự án. Trong quá trình triển khai công tác lập hồ sơ bồi thường, giải phóng mặt bằng Hội đồng Bồi thường nhận thấy có nhiều trường hợp xây dựng nhà trái phép trên đất nông nghiệp sau khi công bố quy hoạch dự án nhằm mục đích trục lợi giá trị bồi thường và có cơ sở để yêu cầu phải bố trí đất tái định cư. Trước tình hình xây nhà trái phép như trên, UBND huyện Hòa Vang đã thành lập Tổ liên ngành để kiểm tra, rà soát toàn bộ tính pháp lý về đất, xác định chính xác thời điểm xây dựng nhà của từng hộ có nhà trên đất nông nghiệp, áp dụng ứng dụng Google Earth nhằm xác định lại thời điểm sử dụng đất và thời điểm xây dựng nhà vật kiến trúc để làm cơ sở bồi thường, hỗ trợ theo đúng quy định. Từ kết quả làm việc của Tổ công tác, tại dự án đã có khoảng 40 trường hợp xây dựng nhà trái phép trên đất nông nghiệp sau ngày 1-7-2014 và một số trường hợp xây dựng sau thời điểm công bố quy hoạch (1-9-2019). Theo quy định hiện hành, những trường hợp nêu trên sẽ không được bồi thường về đất, không được bồi thường về nhà, vật kiến trúc xây dựng trái phép và buộc phải tháo dỡ công trình hoàn trả lại nguyên trạng. Tuy nhiên, để giải quyết một phần khó khăn cho các trường hợp nêu trên, Hội đồng Bồi thường dự án đã báo cáo UBND TP xem xét, giải quyết hỗ trợ 20% giá trị nhà, vật kiến trúc để người dân có chi phí tháo dỡ bàn giao mặt bằng và không giải quyết bố trí tái định cư. Sau khi có kết quả phê duyệt hỗ trợ của UBND TP, các hộ dân nêu trên vẫn không chấp hành bàn giao mặt bằng để triển khai thi công dự án. Để đảm bảo tiến độ của dự án, UBND huyện Hòa Vang đã ban hành Quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với tất cả các trường hợp xây dựng nhà trái phép trên đất nông nghiệp nêu trên. Với việc làm quyết liệt của UBND huyện Hòa Vang (Hội đồng Bồi thường dự án) các trường hợp đã được giải quyết đúng theo quy định thì cương quyết xử lý cưỡng chế thu hồi đất. Do đó, trong thời gian vừa qua một số hộ dân (trong số các trường hợp xây dựng trái phép) đã liên tục có kiến nghị gửi các cơ quan Nhà nước đề nghị được bồi thường 100% giá trị nhà và đề nghị được bố trí đất tái định cư. Vậy, UBND huyện Hòa Vang kính báo cáo Thường trực Thành ủy Đà Nẵng liên quan đến phản ảnh của người dân và những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng tại dự án Khu tái định cư Tân Ninh mở rộng giai đoạn 1, đồng thời UBND huyện Hòa Vang xin được cam kết sẽ tiếp tục triển khai công tác giải phóng mặt bằng tại dự án theo đúng quy định của pháp luật".

Ông Phan Duy Anh cho biết thêm, trên tinh thần báo cáo Thường trực Thành ủy như trên, tuy nhiên UBND huyện sẽ tiến hành rà soát cụ thể từng hộ dân, trường hợp, nếu các hộ dân nào làm nhà trên đất nông nghiệp trước năm 2014, có hộ khẩu, không còn chỗ ở nào, có nhu cầu về nơi ở thật sự, huyện sẽ xem xét bố trí đất nơi ở mới. Để xảy ra tình trạng xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp tại khu vực thôn Quan Nam 4, Hòa Liên trong thời gian qua, huyện sẽ xác định rõ từng thời điểm, để có căn cứ xử lý trách nhiệm, kiểm điểm các cá nhân, tổ chức của chính quyền địa phương, ngành chức năng để xảy ra tình trạng xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp.

Hồng Thanh