Sáng nay 20-5:

Dự kiến Quốc hội sẽ bắt đầu tiến hành công tác nhân sự bầu Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội

Thứ hai, 20/05/2024 06:25
Sáng 19-5, Tổng Thư ký Quốc hội tổ chức họp báo về dự kiến Chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.
Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng quốc hội Bùi Văn Cường thông tin về dự kiến Chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.
Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng quốc hội Bùi Văn Cường thông tin về dự kiến Chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV sẽ họp phiên trù bị và khai mạc trọng thể vào ngày 20-5, dự kiến bế mạc vào ngày 28-6 theo hình thức họp tập trung tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

Kỳ họp thứ 7 được tiến hành theo 2 đợt. Cụ thể, đợt 1: từ ngày 20-5 đến ngày 8-6 và Đợt 2: từ ngày 17-6 đến sáng 28-6. Dự kiến tổng thời gian làm việc của Kỳ họp là 26,5 ngày.

Để tổ chức thành công Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, thời gian qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo Tổng Thư ký Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuẩn bị chu đáo nội dung, chương trình và các điều kiện bảo đảm tổ chức hiệu quả Kỳ họp.

Một trong những nội dung quan trọng tại kỳ họp là nội dung xem xét, quyết định công tác nhân sự theo thẩm quyền.

Trước sự quan tâm của báo chí về công tác nhân sự tại kỳ họp, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng quốc hội Bùi Văn Cường cho biết: ngày 18-5, Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã kết thúc thành công hết sức tốt đẹp. Theo giới thiệu của Trung ương, Kỳ họp thứ 7 này, Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội. Trong thiết kế chương trình, dự kiến cuối giờ sáng nay (20-5) sẽ bắt đầu tiến hành công tác nhân sự cho đến ngày 22-5 thì sẽ hoàn thành công tác nhân sự. Theo đó, sẽ bầu Chủ tịch Quốc hội trước sau đó bầu Chủ tịch nước.

"Chương trình chúng tôi xin được báo cáo như thế và chúng tôi sẽ thông tin đầy đủ để các phóng viên theo dõi, truyền tải thông tin tới cử tri và nhân dân cả nước, bạn bè quốc tế", Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng quốc hội Bùi Văn Cường phát biểu.

Theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 9 chưa có giới thiệu nhân sự Bộ trưởng Bộ Công an. Vì thế, Quốc hội kỳ này chưa tiến hành phê chuẩn hoặc miễn nhiệm đối với chức danh Bộ trưởng Bộ Công an.

Tại Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII (diễn ra từ ngày 16 đến 18-5) vừa qua, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã dân chủ thảo luận, kỹ lưỡng xem xét và thống nhất cao về phương án kiện toàn chức danh Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026 và Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2021 – 2026 để Đảng đoàn Quốc hội giới thiệu với Quốc hội xem xét, quyết định tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Ngay sau phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 9, sáng 18-5, tại Văn phòng Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã làm việc cùng các đồng chí lãnh đạo chủ chốt. Đây là cuộc họp lãnh đạo chủ chốt đầu tiên sau khi Hội nghị Trung ương 9 đã thông qua một số nội dung quan trọng và giới thiệu nhân sự để Quốc hội khóa XV bầu các chức danh Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội.

Tại cuộc họp quan trọng này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng việc Trung ương thống nhất rất cao giới thiệu: Đồng chí Tô Lâm-Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an để Quốc hội khóa XV bầu giữ chức Chủ tịch nước và đồng chí Trần Thanh Mẫn-Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội để Quốc hội khóa XV bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội.

Hải Liên