EVNCPC thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở nơi làm việc

Thứ bảy, 20/08/2022 09:14
Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở TP Đà Nẵng ngày 19-8 đã kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) tại Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC).

Theo ông Nguyễn Bình Nam- Phó Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty, EVNCPC có 23 đơn vị thành viên, hơn 11,4 ngàn cán bộ nhân viên làm việc tại 13 tỉnh, thành miền Trung, Tây Nguyên. Việc thực hiện QCDC ở EVNCPC thời gian qua đã phát huy quyền làm chủ của cán bộ nhân viên, từ đây người lao động được biết, được bàn, được quyết định, được giám sát về các hoạt động sản xuất kinh doanh, trích lập sử dụng quỹ khen thưởng, phúc lợi và các quỹ do người lao động đóng. Đặc biệt, người lao động còn được tham gia sửa đổi, bổ sung nội dung, quy chế và các văn bản quy định khác liên quan tới quyền, nghĩa vụ và lợi ích của mình; được đề xuất, thực hiện các giải pháp tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất lao động, cải thiện điều kiện làm việc; EVNCPC đã tổ chức 65 cuộc đối thoại và nắm bắt, giải quyết nhiều kiến nghị chính đáng của người lao động...

Theo đánh giá của Đoàn kiểm tra, việc thực hiện QCDC tại EVNCPC được triển khai nghiêm túc, bài bản, có cách làm sáng tạo và đã phát huy hiệu quả. Với nhiều giải pháp chăm lo tốt cho đời sống người lao động, cải thiện môi trường, điều kiện làm việc, chủ động đối thoại trên tinh thần minh bạch, cởi mở đã tạo không khí thi đua lao động sôi nổi, phát huy năng lực, nâng cao năng suất lao động tại EVNCPC.

HẢI QUỲNH