Gần 4,3 tỷ đồng hỗ trợ giáo dục cho trẻ em khó khăn

Thứ tư, 24/08/2022 16:00
UBND tỉnh Quảng Nam  vừa phê duyệt khoản viện trợ do Tổ chức Childrens Education Foundation (CEF) tài trợ thực hiện dự án “Hỗ trợ giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại Quảng Nam”.

Dự án này nhằm giúp đỡ 210 học sinh hoàn cảnh khó khăn có điều kiện học tập tốt hơn. Dự án thực hiện tại TP Tam Kỳ, TP Hội An, thị xã Điện Bàn và các huyện Duy Xuyên, Đại Lộc, Quế Sơn, Nông Sơn, Hiệp Đức, Thăng Bình, Núi Thành, Phú Ninh, Tiên Phước, Phước Sơn, Đông Giang với tổng vốn gần 4,3 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ ngày 1-9-2022 đến 31-8-2025.

Cũng trong khuôn khổ của Dự án này, các em HS còn được hỗ trợ kỹ năng mềm cần thiết cho cuộc sống và học tập.

Q.N