Gia đình học sinh nghèo, cận nghèo sẽ được hỗ trợ máy tính bảng và dịch vụ viễn thông công ích

Thứ bảy, 16/07/2022 19:37
Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư số 9/2022 hướng dẫn thực hiện hỗ trợ máy tính bảng và dịch vụ viễn thông công ích để sử dụng máy tính bảng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo phục vụ học tập của học sinh phổ thông thuộc Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2269 ngày 31-12-2021.

Đối tượng hỗ trợ máy tính bảng là hộ nghèo, hộ cận nghèo đáp ứng các điều kiện: có thành viên của hộ gia đình là học sinh phổ thông; có nhu cầu nhận hỗ trợ máy tính bảng thuộc Chương trình; chưa được nhận hỗ trợ máy tính (máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy tính bảng) phục vụ học tập của học sinh từ các nguồn khác thuộc Chương trình "Sóng và máy tính cho em". Tiêu chí chung ưu tiên đối tượng quy định tại Thông tư được nhận hỗ trợ máy tính bảng theo thứ tự sau: Hộ nghèo, hộ cận nghèo đồng thời là gia đình chính sách người có công với cách mạng; hộ nghèo, hộ cận nghèo đồng thời là gia đình chính sách xã hội; hộ nghèo; hộ cận nghèo…

B.T