Gia Lai công bố cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh

Thứ ba, 11/01/2022 20:59

Ngày 10-1, UBND tỉnh Gia Lai cho biết đã có thông báo về cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh theo số liệu cập nhật đến 17 giờ ngày 9-1. Theo đó 14/17 huyện, thị xã thuộc cấp độ 1 (mức bình thường mới), gồm: thị xã Ayun Pa, An Khê và các huyện: Chư Prông, Ia Pa, Mang Yang, Đức Cơ, Đak Pơ, Kbang, Krông Pa, Phú Thiện, Chư Pưh, Chư Sê, Đak Đoa, Kông Chro. 3 huyện, thành phố thuộc cấp độ 2, gồm: TP Pleiku, huyện Chư Păh và Ia Grai. Riêng 6 xã, phường, thị trấn gồm: phường Phù Đổng, Thắng Lợi (TP Pleiku), xã Hải Yang (huyện Đak Đoa); xã Ia O, Ia Hrung, Ia Dêr (huyện Ia Grai) thuộc cấp độ 3 (mức nguy cơ cao), UBND tỉnh Gia Lai giao các huyện, thị xã, thành phố tự đánh giá các xã, phường, thị trấn trên địa bàn để triển khai các biện pháp hành chính “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”.

G.L