Gia Lai: Tập trung giải quyết các vướng mắc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh

Thứ ba, 07/11/2023 10:15
Trước các khó khăn, vướng mắc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Thanh Lịch đã có các chỉ đạo kịp thời để Bệnh viện hoạt động ổn định, đảm bảo công tác khám, chữa bệnh cho người dân.
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai hiện đang gặp nhiều khó khăn, vướng mắc cần được tháo gỡ. (ảnh minh họa: TTX)
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai hiện đang gặp nhiều khó khăn, vướng mắc cần được tháo gỡ. (ảnh minh họa: TTX)

Theo đó, lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu Ban lãnh đạo Bệnh viện khẩn trương xây dựng Đề án vị trí việc làm và số lượng người làm việc đảm bảo theo quy định tại Thông tư số 03/2023 ngày 17-2-2023 của Bộ Y tế; đồng thời, phải đồng bộ với các mục tiêu, chỉ tiêu theo định hướng phát triển đến năm 2025, Bệnh viện Đa khoa tỉnh trở thành bệnh viện hạng I theo hướng bệnh viện đa khoa gồm các chuyên khoa có chuyên môn sâu… Các Sở Nội vụ, Sở Y tế có trách nhiệm hướng dẫn Bệnh viện Đa khoa tỉnh thực hiện đảm bảo theo quy định; trong đó cần lưu ý đến việc đảm bảo chế độ, chính sách của người lao động, cũng như tâm tư, nguyện vọng của người lao động. Thời gian hoàn thành trong tháng 11-2023.

Về phía Bệnh viện, cần đánh giá lại hoạt động liên doanh, liên kết trang thiết bị y tế, báo cáo và đề xuất phương hướng thực hiện thời gian tới (bằng văn bản) gửi Sở Y tế, Sở Tài chính tổng hợp. Sở Y tế chủ trì, phối hợp Sở Tài chính và các đơn vị liên quan trên cơ sở đề xuất của Bệnh viện Đa khoa tỉnh để tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo, xử lý để tháo gỡ những tồn tại, khó khăn trong hoạt động liên doanh, liên kết trang thiết bị y tế tại Bệnh viện thời gian qua. Bên cạnh đó, Bệnh viện Đa khoa tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị liên quan rà soát, sắp xếp thực hiện phương án xây dựng lại khu vực nhà lưu trú cho người nhà bệnh nhân; lập hồ sơ khái toán và báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét, thực hiện từ nguồn xã hội hóa.

Đối với các khoản nợ hiện tại của Bệnh viện, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thị Thanh Lịch giao Sở Tài chính tìm phương án xử lý công nợ; chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư để đề xuất kinh phí, nguồn kinh phí vốn sự nghiệp để thực hiện sửa chữa cơ sở vật chất, trang thiết bị đối với các hạng mục cấp bách, xuống cấp trong năm 2024-2025; chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Nội vụ đánh giá lại toàn diện và đề xuất UBND tỉnh về phương án tự chủ tài chính 2023-2025.

Trước đó, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, trong thời gian từ năm 2020 - 2022, công suất giường bệnh của Bệnh viện chỉ từ 59,83 - 85% dẫn đến thu không đủ chi. Mặc dù, từ đầu năm 2023 đến nay có khả quan với công suất giường bệnh đạt 78,3% nhưng bệnh viện vẫn chưa thoát khỏi khó khăn. Với nhiều yếu tố tác động, hiện bệnh viện còn thâm hụt trên dưới 1 tỷ đồng/tháng. Đặc biệt, số tiền nợ hóa chất của bệnh viện là hơn 39,7 tỷ đồng, nợ quá hạn là hơn 34 tỷ đồng... Tính đến ngày 31-5-2023, số nợ phải trả đã lên đến hơn 201 tỷ đồng; bao gồm trả cho người bán thuốc, vật tư y tế, hóa chất, dụng cụ, liên doanh liên kết…; các khoản phải nộp theo lương; các khoản thuế, nộp phạt; trả cho người lao động.

Quang Thái