Giải thưởng "Cống hiến cho Đà Nẵng" tôn vinh cá nhân đóng góp đặc biệt

Thứ sáu, 09/12/2022 10:04
Sở Nội vụ TP vừa thông tin về việc tổ chức giải thưởng "Cống hiến cho Đà Nẵng". Đây là hình thức tôn vinh, khen thưởng cao quý của Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu nhất trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, có đóng góp đặc biệt trong sự nghiệp xây dựng và phát triển TP Đà Nẵng.

Đối tượng khen thưởng gồm cá nhân trong thành phố, cá nhân ngoài TP; cá nhân là người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài có thành tích đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Đà Nẵng.

Tiêu chuẩn xét tặng là cá nhân chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; tự nguyện, tự giác mang tài năng, sức lực đóng góp vào việc xây dựng, bảo vệ và phát triển TP, tạo sự lan tỏa và ảnh hưởng tốt trong xã hội, cộng đồng, cơ quan, đơn vị, địa phương; là tấm gương tiêu biểu, được đồng nghiệp, người dân tín nhiệm, tạo được dư luận tốt trong công tác an ninh, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, từ thiện, bảo vệ môi trường của TP…

Đối với cá nhân ngoài TP có đóng góp tích cực và hiệu quả cho sự phát triển của thành phố một trong các lĩnh vực kinh tế văn hóa xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại, tăng cường sự hợp tác giữa Đà Nẵng với các tỉnh, thành phố trong nước và trên thế giới, được các sở ban ngành và đơn vị thuộc TP đề xuất.

Đối với cá nhân là người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài đạt các tiêu chuẩn sau: tôn trọng độc lập chủ quyền, luật pháp và phong tục, tập quán của Việt Nam; có đóng góp tích cực cho sự phát triển của thành phố một trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng, tăng cường tình hữu nghị, hợp tác giữa Đà Nẵng với các thành phố trên thế giới.

Giải thưởng được tổ chức 5 năm/2 lần, bắt đầu từ năm 2023 và biểu dương, khen thưởng vào dịp kỷ niệm ngày Giải phóng TP Đà Nẵng 29-3.

Đối với năm xét khen thưởng mà năm sau là năm kỷ niệm tròn có đuôi là 5 năm, 10 năm thì việc xét khen thưởng được dời sang năm sau. Số lượng khen thưởng không quá 10 trường hợp/đợt. Mức giải thưởng là 100 triệu đồng/giải.

Đ.N