Giám sát hiệu quả thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tại Đà Nẵng

Thứ năm, 09/05/2024 06:43
Ngày 8-5, Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách Hội đồng nhân dân TP Đà Nẵng Trần Phước Sơn đã chủ trì chương trình làm việc của Đoàn giám sát HĐND TP với Sở Kế hoạch và Đầu tư về triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn Đà Nẵng.
Phó chủ tịch Thường trực phụ trách HĐND TP Trần Phước Sơn chủ trì chương trình làm việc của Đoàn giám sát về thực hiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.
Phó chủ tịch Thường trực phụ trách HĐND TP Trần Phước Sơn chủ trì chương trình làm việc của Đoàn giám sát về thực hiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Hiện nay, trên địa bàn TP đang thực hiện 38 chính sách hỗ trợ của Trung ương và 17 chính sách đặc thù của địa phương. Một số chính sách thiết thực, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp như chính sách về vốn, lãi suất, thuế, phí, lệ phí… từ đó kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, khôi phục và mở rộng sản xuất kinh doanh. Tuy vậy, một số chính sách triển khai chưa hiệu quả, chưa có nhiều doanh nghiệp được thụ hưởng do quy định để được hỗ trợ phức tạp, nhiều thủ tục, tiêu chí khắt khe. Bà Phan Thị Tuyết Nhung, Trưởng Ban Kinh tế Ngân sách, HĐND TP cho biết, dù TP triển khai nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhưng các chính sách này ở nhiều ngành, lĩnh vực khiến doanh nghiệp khó tiếp cận, cần phải tích hợp lại. Đơn cử như chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa của Trung ương có nhiều nội dung từ hỗ trợ lãi suất, đào tạo nhân lực, đổi mới sáng tạo, xúc tiến thương mại. Tại TP cũng có những chính sách hỗ trợ đặc thù, ở các ngành, lĩnh vực khác nhau. Cùng là đối tượng doanh nghiệp nhỏ được hỗ trợ nhưng phải tiếp cận chính sách ở các đầu mối, chính sách khác nhau, gây ra nhiều khó khăn, làm giảm hiệu quả của chính sách, vì vậy cần tích hợp lại.

Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách HĐND TP Trần Phước Sơn đề nghị rà soát lại các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đang triển khai tại TP. Chính sách nào của Trung ương đang áp dụng, mức độ thụ hưởng của doanh nghiệp thế nào, có bất cập gì không, cần kiến nghị điều chỉnh những gì? Tương tự với các chính sách đặc thù của TP, phải có rà soát, đánh giá cụ thể chính sách nào hiệu quả cần tiếp tục duy trì, chính sách nào cần điều chỉnh, chính sách nào không phù hợp cần hủy bỏ? Ông Trần Phước Sơn cũng đề nghị, trên cơ sở rà soát, đánh giá các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp lần này, cần đề xuất HĐND TP ban hành một chính sách mới tích hợp các chính sách hướng tới mục tiêu cho đối tượng doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm 98% tại Đà Nẵng. Đây là chính sách bao trùm các hoạt động hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, từ hỗ trợ lãi suất, công nghệ, phát triển nguồn nhân lực, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi từ hộ kinh doanh sang doanh nghiệp… Bên cạnh đó là chính sách cho khu vực nông nghiệp nông thôn (hợp tác xã, sản phẩm OCOP). Riêng về chính sách hỗ trợ lãi suất, ông Sơn đề nghị tập trung hướng đến doanh nghiệp các ngành nghề phù hợp với định hướng phát triển của thành phố như công nghệ cao, vi mạch bán dẫn; các dự án đầu tư hạ tầng xã hội cần huy động nguồn lực lớn từ xã hội hóa mà ngân sách không đáp ứng được, như ngầm hóa lưới điện…

HẢI QUỲNH