Giao lưu văn nghệ “ Tình ca cho em” tại Trại Tạm giam, Công an thành phố Đà Nẵng

Thứ bảy, 09/12/2023 16:05
Chiều ngày 9/12, Trại Tạm giam, Công an TP. Đà Nẵng  phối hợp với Nhà hát Trưng Vương, TP. Đà Nẵng tổ chức Chương trình giao lưu văn nghệ với tựa đề “Tình ca cho em”.
Ban Giám thị Trại Tạm giam chúc mừng đại diện các nghệ sĩ Nhà hát Trung Vương và đại diện đội văn nghệ của các phạm nhân Trại Tạm giam Công an TP Đà Nẵng
Giao lưu văn nghệ "Tình ca cho em" tại Trại Tạm giam giam, Công an TP Đà Nẵng chiều ngày 9-12-2023.
Ban Giám thị Trại Tạm giam chúc mừng đại diện các nghệ sĩ Nhà hát Trung Vương và đại diện đội văn nghệ của các phạm nhân Trại Tạm giam Công an TP Đà Nẵng

Thượng tá Lê Thị Thu Huyền-Phó Giám thị Trại Tạm giam cho biết, nhằm đẩy mạnh công tác giáo dục, cải tạo và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại Trại Tạm giam, Công an thành phố Đà Nẵng, đồng thời phát huy vai trò trách nhiệm của tổ chức, cộng đồng xã hội trong công tác phối hợp giáo dục phạm nhân, tự giác trong học tập, lao động, cải tạo tiến bộ, sớm được hưởng chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng và Nhà nước. Chương trình giao lưu văn nghệ này, thông qua các tiết mục biểu diễn mang tính nhân văn, nhằm giáo dục phạm nhân thêm tình yêu quê hương, đất nước, con người, khơi dậy niềm tin hướng thiện trong toàn thể phạm nhân đang chấp hành án tại Trại Tạm giam.

Hồng Thanh