Giao thoa Đông - Tây trong thơ Xuân Diệu

Thứ hai, 03/01/2022 11:05

Bìa tập sách

Đó là tên sách chuyên khảo về thơ Xuân Diệu do Nguyễn Thị Nguyệt Trinh và Lê Minh Kha chủ biên - vừa ra mắt bạn đọc tháng 12-2021.

Sách dày dặn, gần 300 trang được cấu trúc thành 2 phần. Phần 1 - Tổng quan, nghiên cứu đặc trưng thơ Xuân Diệu trong cái nhìn giao thoa, soi chiếu Đông - Tây. Phần 2 - Những góc nhìn tham chiếu bao gồm 10 bài nghiên cứu xoay quanh các sáng tác của nhà thơ Xuân Diệu với phong phú những góc nhìn tiếp cận.

Tập sách với nhiều bài chuyên khảo công phu của những tác giả nhiều năm gắn bó với công tác giảng dạy và nghiên cứu sẽ góp thêm những điểm nhìn thú vị, mở rộng thêm những nhận định về cái mới trong thơ Xuân Diệu. 

B.Đ