Giao Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An lưu giữ hiện vật gốm Chu Đậu

Thứ ba, 07/06/2022 14:58
 UBND tỉnh Quảng Nam đã cho phép chuyển giao hiện vật gốm Chu Đậu của Bảo tàng tỉnh Quảng Nam về Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An để lưu giữ và phát huy giá trị.

Trong số này có 103 hiện vật gốm Chu Đậu, 40 hiện vật vỡ và 3 mảnh vỡ. Hiện vật và mảnh vỡ bao gồm bát, bình, chén, đĩa, hộp, hũ, lọ…; hầu hết có niên đại thế kỷ XV - XVI, được khai quật ở vùng biển Cù lao Chàm (Hội An).

Phần lớn hiện vật được Bộ Văn hóa - Thông tin, Công ty Saga (Malaysia), Công ty Visal (Bộ Giao thông Vận tải) và Trường Đại học Oxford (Anh) phối hợp khai quật từ năm 1997 - 1999. Một số hiện vật do Công ty Đoàn Ánh Dương thực hiện, phân chia và hiến tặng cho Bảo tàng năm 2013. Ngoài ra, có hiện vật được Công an tỉnh Quảng Nam thu giữ từ những ngư dân trục vớt trái phép do tàu đắm tại vùng biển Cù lao Chàm và bàn giao cho Bảo tàng Quảng Nam.

Q.N