Giới thiệu trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số ở Phú Yên

Thứ sáu, 26/11/2021 17:27

Bảo tàng tỉnh Phú Yên vừa biên soạn, xuất bản ấn phẩm "Trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số ở Phú Yên" nhằm góp phần giới thiệu, quảng bá trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Đây là một trong những hoạt động của Bảo tàng tỉnh nhằm chào mừng Ngày Di sản văn hóa Việt Nam lần thứ 16 và thực hiện đề án Bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, được Bộ VH-TT&DL phê duyệt.

P.Y