Hạ giải điện Thái Hòa để trùng tu

Thứ hai, 18/04/2022 17:41
Theo tiến độ trùng tu điện Thái Hòa, đơn vị thi công hiện nay đang hạ giải ngôi điện để tiến hành trùng tu. Hạng mục tháo dỡ đầu tiên là phần mái ngói, tiếp theo là các con giống trên bờ nóc, sau đó là các kết cấu gỗ...
Điện Thái Hòa sau khi được hạ giải.
Điện Thái Hòa sau khi được hạ giải.

Tất cả các cấu kiện, vật liệu sau khi tháo dỡ đều được đánh dấu, phân loại và đưa vào bảo quản để tái sử dụng. Những cấu kiện gỗ, ngói bị hư hỏng không thể sử dụng sẽ được thay thế bằng các sản phẩm phục chế cùng loại. Tất cả các cấu kiện được hội đồng khoa học đánh giá chất lượng, mức độ hư hại để quyết định nên giữ lại hay phục hồi.

T.T