Hà Tĩnh vinh danh 42 điển hình học và làm theo Bác giai đoạn 2021-2024

Thứ sáu, 17/05/2024 09:15
Ngày 16-5, Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01 ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".
Hà Tĩnh vinh danh các tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021 - 2024.
Hà Tĩnh vinh danh các tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021 - 2024.

3 năm qua, các cấp ủy, tổ chức Đảng đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Kết luận số 01-KL/TW nghiêm túc, hiệu quả; kịp thời quán triệt, cụ thể hóa triển khai kết luận, học tập chuyên đề toàn khóa và xây dựng chuyên đề hằng năm gắn với Kết luận số 21-KL/TW và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương, đạt được những kết quả tích cực với nhiều cách làm mới, sáng tạo, thiết thực, tạo chuyển biến mạnh mẽ, lan tỏa trong Đảng bộ và nhân dân. Theo đó, việc học tập và làm theo Bác đã trở thành việc làm thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên trong toàn tỉnh. Việc xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã xác định được từng nội dung, gắn với từng nhiệm vụ cụ thể. Nhiều địa phương, đơn vị lựa chọn khâu đột phá phù hợp gắn với nhiệm vụ chính trị. Cùng đó, công tác tuyên truyền, nhân rộng những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn được chú trọng. Nhiều mô hình "làm theo", gương "người tốt, việc tốt", cách làm mới, kinh nghiệm quý được lan tỏa, nhân rộng. Trong 3 năm, Hà Tĩnh vinh danh 3.845 gương điển hình tiên tiến (1.180 tập thể, 2.665 cá nhân).

Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, Kết luận số 21-KL/TW gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị đã góp phần nâng cao tinh thần, trách nhiệm, đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên; tăng cường niềm tin của nhân dân; tạo sự thống nhất, đồng thuận cao trong xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội, tạo khí thế thi đua hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX đề ra.

Tại hội nghị, đại biểu đã thảo luận, đánh giá kết quả đạt được, chia sẻ những cách làm hay, hiệu quả và đề ra nhiều giải pháp để tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Dịp này, Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã vinh danh 21 tập thể, 21 cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021 - 2024; trao bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương cho 1 tập thể, 1 cá nhân điển hình trong học và làm theo Bác năm 2023.

X.SƠN