Hải quan đã khoanh vùng nhóm mặt hàng có nguy cơ gian lận, giả mạo

Thứ bảy, 08/05/2021 20:12

Thông tin từ Tổng cục Hải quan Việt Nam cho hay theo quy định hiện hành của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) Việt Nam hiện nằm trong số các thành viên phải rà soát chính sách thương mại với chu kỳ là 7 năm/lần. Theo đó, phiên rà soát chính sách thương mại (TPR) lần thứ 2 của Việt Nam (giai đoạn 2013-2019) trong khuôn khổ WTO đã diễn ra trực tuyến vào ngày 27 và 29-4 tại Hà Nội.

Hơn 40 thành viên của WTO phát biểu liên quan đến chính sách thương mại của Việt Nam tại phiên họp.

Thực hiện hiệu quả các cam kết

Tại Phiên họp, phát biểu của hơn 40 thành viên của WTO liên quan đến chính sách thương mại của Việt Nam (từ năm 2013 đến năm 2019) cho thấy nhiều quốc gia đánh giá rất cao sự tích cực của Hải quan Việt Nam trong việc thực hiện chủ trương tạo thuận lợi cho thương mại. Trong đó, đại diện lâm thời của Phái đoàn thường trực của Mỹ tại WTO đã có phát biểu nhấn mạnh Hải quan Việt Nam đã thực hiện hiệu quả các cam kết tại Hiệp định Thuận lợi hóa Thương mại (TFA) của WTO và ghi nhận những nỗ lực gần đây của cơ quan Hải quan trong việc ban hành một số biện pháp chống gian lận xuất xứ và chuyển tải bất hợp pháp. Ngoài ra, đại diện phía Mỹ đề cập đến việc hợp tác của Hải quan Việt Nam với Liên minh tạo Thuận lợi thương mại toàn cầu nhằm xây dựng hệ thống bảo lãnh thông quan. Nếu triển khai, Việt Nam sẽ là nước đầu tiên của Châu Á áp dụng hệ thống tiên tiến này. Phía Mỹ đề nghị Việt Nam xem xét tham gia việc Ủng hộ giải phóng hàng hóa toàn cầu hiệu quả và kịp thời thông qua đẩy nhanh thực hiện Hiệp định Tạo thuận lợi thương mại của WTO.

Trong khi đó, đại diện của Hồng Kông ghi nhận những nỗ lực của Việt Nam trong áp dụng quản lý rủi ro, kiểm tra sau thông quan phù hợp với chuẩn mực quốc tế, áp dụng cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN, mở rộng áp dụng công nghệ thông tin và trang bị các thiết bị hiện đại trong hoạt động quản lý hải quan.

Triển khai loạt giải pháp chống gian lận thương mại

Trên tinh thần phát biểu của các thành viên, Trưởng đoàn Việt Nam đã có bài phát biểu làm rõ thêm một số nội dung mà các nước đề cập, liên quan đến lĩnh vực Hải quan.

Cùng với những nỗ lực tạo thuận lợi thương mại, Việt Nam cũng đã thực hiện một loạt các biện pháp chống gian lận thương mại và chuyển tải bất hợp pháp. Năm 2019, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án về "Tăng cường quản lý nhà nước về chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại và gian lận xuất xứ" và Nghị quyết 119/NQ-CP về một số biện pháp cấp bách nhằm tăng cường quản lý nhà nước về phòng chống gian lận xuất xứ, chuyển tải hàng hóa bất hợp pháp.

Theo đó, Tổng cục Hải quan Việt Nam cho biết đã và đang tăng cường áp dụng các biện pháp kiểm soát chặt chẽ ở tất cả các khâu trước, trong và sau thông quan. Ngành yêu cầu các cục hải quan tỉnh, thành phố áp dụng đồng bộ, chặt chẽ các biện pháp nghiệp vụ hải quan từ khâu làm thủ tục hải quan cho đến các biện pháp nghiệp vụ khác như quản lý rủi ro, kiểm tra sau thông quan, kiểm soát hải quan…

Ngoài ra, đại diện của Tổng cục Hải quan cũng khẳng định Việt Nam đã thực hiện nhiều giải pháp khác như khoanh vùng nhóm mặt hàng có nguy cơ gian lận, giả mạo giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa cao cũng như rà soát xác định các giao dịch, doanh nghiệp xuất nhập khẩu có kim ngạch xuất nhập khẩu tăng đột biến so với năng lực, quy mô sản xuất để tiến hành phân tích, quyết định kiểm tra. Thêm vào đó, các cơ quan có liên quan cũng tăng cường phối hợp trong việc kiểm tra, rà soát việc cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa đối với một số hàng hóa có dấu hiệu nghi vấn…

Với những nỗ lực và biện pháp cụ thể trên, trong năm 2020, toàn ngành đã kiểm tra hơn 100 doanh nghiệp có nghi vấn và đã phát hiện 45 vụ việc vi phạm về xuất xứ hàng xuất khẩu. 

H. NGUYỄN