Hạn chế, thiếu sót trong gói thầu mua sắm thiết bị bậc học mầm non của Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng

Thứ sáu, 01/07/2022 14:37
Thanh tra thành phố Đà Nẵng vừa công bố kết luận thanh tra liên quan đến các gói thầu nằm trong Đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho Chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông tại Sở GD-ĐT Đà Nẵng, UBND huyện Hòa Vang và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Theo kết luận thanh tra, gói thầu Mua sắm thiết bị, đồ dùng và đồ chơi cho các trường mầm non đã được Sở GD-ĐT Đà Nẵng triển khai năm 2019 (giai đoạn 1) và hoàn thành công tác quyết toán. Kinh phí thực hiện từ nguồn thực hiện các nhiệm vụ của ngành GD-ĐT được bố trí trong năm 2019 là gần 69 tỷ đồng. Đề án Xây dựng, nâng cấp, mở rộng trường học giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng thực hiện theo Quyết định số 2435 ngày 10-7-2020 của UBND thành phố về việc phê duyệt Đề án xây dựng, nâng cấp, mở rộng trường học giai đoạn 2021-2025 đang triển khai với tổng vốn đầu tư gần 4.400 tỷ đồng.

Bên cạnh những mặt đã đạt được, trong quá trình thực hiện mua sắm thiết bị, đồ dùng và đồ chơi vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, thiếu sót. Cụ thể, về xây dựng kế hoạch và tổng hợp nhu cầu đầu tư mua sắm trang thiết bị giáo dục: Việc lồng ghép Mục tiêu tại Quyết định số 4601 ngày 11-10-2019 của UBND thành phố về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án Phát triển Giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025 chưa sát với mục tiêu của Quyết định số 1436/QĐ-TTg. Ngoài ra, Sở GD-ĐT Đà Nẵng thực hiện việc mua sắm theo tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực giáo dục theo quy định tại Quyết định số 2729 ngày 22-6-2019 của UBND TP về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực GD-ĐT. Tuy nhiên, khi xác định nhu cầu mua sắm, Sở đã có Công văn số 124 ngày 14-1-2019 yêu cầu các trường mầm non báo cáo nhu cầu mua sắm khi UBND thành phố chưa ban hành Quyết định số 2729. Cũng theo kết luận thanh tra, Sở GD-ĐT Đà Nẵng thực hiện việc rà soát, thống kê, xác định nhu cầu mua sắm thiết bị giáo dục mầm non của từng đơn vị chưa phù hợp theo quy định của Quyết định số 1436/QĐ-TTg và Công văn số 428 ngày 30-1-2019 của Bộ GD-ĐT về Thực hiện Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình GDMN và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017-2025.

Đối với việc lựa chọn nhà thầu, báo cáo đánh giá hồ sơ mời thầu của tổ chuyên giá chưa nêu đầy đủ nội dung đánh giá đối với tiêu chí yêu cầu. Cụ thể là lịch sử không hoàn thành hợp đồng, năng lực tài chính, khả năng bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng khác. Báo cáo thẩm định của tổ thẩm định không nêu bước thương thảo hợp đồng giữa chủ đầu tư (Sở GD-ĐT) và nhà thầu xếp hạng thứ nhất (Cty TNHH NSJ) nhưng ngày 26-12-2019 Sở GD-ĐT Đà Nẵng và Cty TNHH NSJ đã tiến hành thương thảo và ký xác nhận biên bản thương thảo hợp đồng.

Kết luận của Thanh tra Đà Nẵng chỉ rõ trách nhiệm về những tồn tại, hạn chế, thiếu sót nêu trên thuộc Giám đốc và các bộ phận, cá nhân có liên quan của Sở GD-ĐT Đà Nẵng đồng thời kiến nghị Sở tổ chức họp rút kinh nghiệm, chấn chỉnh. Trong đó chú trọng chỉ đạo công tác rà soát, kiểm tra trình tự thủ tục mua sắm thiết bị, đồ dùng và đồ chơi theo chương trình, đề án đang triển khai theo đúng quy định.

Bảo Nam