Hỗ trợ hơn 26.000 lao động tự do bị ảnh hưởng do dịch

Thứ tư, 10/11/2021 15:00

Bình Thuận - Nhằm kịp thời giúp người dân vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, tỉnh Bình Thuận đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động theo Nghị quyết 68/NQ- CP, Nghị quyết số 126/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg  của Thủ tướng Chính phủ.

Tính đến ngày 4-11, Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt hỗ trợ 39,6 tỷ đồng cho hơn 26.400 người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) và đối tượng đặc thù khác theo Nghị quyết số 68/NQ- CP của Chính phủ. Hiện còn hơn 8.000 hồ sơ hỗ trợ đang hoàn tất thủ tục trình phê duyệt hỗ trợ. Bình Thuận cũng đã phê duyệt hỗ trợ 7.295 lao động bị tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương của 298 doanh nghiệp. Đồng thời, tỉnh phê duyệt hỗ trợ cho 1.839 hộ kinh doanh gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh với số tiền 6,3 tỷ đồng.

Bình Thuận đang thực hiện chính sách giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Đến nay Bảo hiểm xã hội tỉnh và Bảo hiểm xã hội các huyện, thị xã đã hoàn thành việc giảm mức đóng xuống bằng 0% vào Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho 3.188 đơn vị, doanh nghiệp với 86.400 lao động thuộc diện giảm đóng từ ngày 1-7-2021 đến ngày 30-6-2022 (12 tháng), với tổng số tiền giảm đóng gần 28 tỷ đồng. Ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận, yêu cầu Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương đẩy nhanh việc rà soát đối tượng lao động tự do và đối tượng lao động đặc thù khác đang gặp khó khăn do dịch bệnh để bổ sung hỗ trợ, tránh bỏ sót đối tượng.

T.N