Hòa giải thành công 55/57 vụ nghi kỵ "cầm đồ thuốc độc"

Thứ năm, 16/05/2024 07:10
Theo báo cáo tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 30 ngày 13-3-2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng nhằm ngăn chặn, tiến tới đẩy lùi tệ nạn nghi kỵ "cầm đồ thuốc độc" trên địa bàn các huyện miền núi, qua 10 năm triển khai thực hiện, số vụ nghi kỵ "cầm đồ thuốc độc" giảm đáng kể so với trước, đồng thời giảm cả về số người chết, bị thương, số vụ khởi tố hình sự, số bị can và số tài sản bị thiệt hại.

Từ năm 2014 đến nay, trên địa bàn các huyện miền núi xảy ra 57 vụ nghi kỵ "cầm đồ thuốc độc". Đã giải quyết thông qua công tác vận động, hòa giải thành công 55/57 vụ nghi kỵ "cầm đồ thuốc độc", chỉ có 2 vụ khởi tố hình sự với 5 bị can.

Trước đó, từ năm 2003 - 2014, trên địa bàn các huyện miền núi Quảng Ngãi xảy ra 164 vụ nghi kỵ "cầm đồ thuốc độc" làm 7 người chết, 14 người bị thương, khởi tố 4 vụ với 12 bị can.

N.N