Hoa ơi xin nở chậm

Thứ tư, 09/02/2022 21:17

gieo một giọt sương

tháng giêng hót lời nhẹ tênh

thêm một chớp mắt

bình minh phì nhiêu mật ngữ cỏ

 

thời gian nằm ngoài lời nói

nỗi niềm câu thúc tận cùng yên ắng

chỉ còn lại vô thường

 

sự hiện diện của thiếu vắng

hắt lên những khôi nguyên

ngọn cỏ nhấc chân khỏi đường mòn

bay 

 

ước một lần rỗng không

ẩn theo con gió chướng

mịn êm tiếng cười

 

tình yêu

như dòng sông vỗ cánh.

HOÀNG THỤY ANH