Hòa Vang có 9 chi bộ đạt tiêu chuẩn “Chi bộ kiểu mẫu” năm 2022

Thứ bảy, 22/04/2023 06:30
Ngày 21-4, Huyện ủy Hòa Vang (TP Đà Nẵng) tổ chức sơ kết 1 năm thực hiện Hướng dẫn số 12 ngày 30-11-2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về “Bộ tiêu chí thí điểm xây dựng Chi bộ kiểu mẫu”.

Qua đánh giá, sau 1 năm triển khai thực hiện mô hình “Chi bộ kiểu mẫu”, đã có sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của các cấp ủy, hệ thống chính trị, của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên về vai trò hạt nhân lãnh đạo chính trị của chi bộ. Ở các chi bộ đăng ký xây dựng “Chi bộ kiểu mẫu”, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy được nâng lên rõ rệt, người dân, công chức, viên chức, người lao động ủng hộ, chung tay cùng với chi bộ phấn đấu đạt các tiêu chí đề ra, nhất là tiêu chí lãnh đạo các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội…Ở những chi bộ không đăng ký xây dựng chi bộ kiểu mẫu, nhưng được cấp ủy định hướng, chỉ đạo phấn đấu thực hiện bộ tiêu chí đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của chi bộ.

Từ kết quả bước đầu thực hiện mô hình “Chi bộ kiểu mẫu” có thể khẳng định mô hình là giải pháp hiệu quả nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Qua thẩm định, đánh giá kết quả thực hiện, Ban Thường vụ Huyện ủy đã thống nhất công nhận 9 chi bộ đạt tiêu chuẩn “Chi bộ kiểu mẫu” năm 2022.

Hồng Thanh