Hòa Vang quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Thứ ba, 01/11/2022 17:51
Ngày 31-10, HĐND huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) tổ chức kỳ họp thứ bảy (kỳ họp chuyên đề), khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026,  quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền HĐND huyện.

Tại kỳ họp các đại biểu đã nghe báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết chuyên đề về Đồ án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Hòa Vang, tầm nhìn đến năm 2045. Cho đến thời điểm hiện nay, trong bối cảnh kinh tế, xã hội của cả nước nói chung, của huyện Hòa Vang nói riêng đã có nhiều biến động nhất định; nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội đã được điều chỉnh cho phù hợp với thời kỳ mới, làm phát sinh thay đổi nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực trên địa bàn huyện. Vì vậy, việc đáp ứng nhu cầu sử dụng đất hiện nay và những năm tiếp theo của các ngành, lĩnh vực trên địa bàn huyện khá lớn, việc chuyển một phần diện tích đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp là nhu cầu thực tiễn. Từ lý do trên, UBND huyện Hòa Vang tiến hành lập dự án "Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng".

Việc quy hoạch này nhằm đánh giá đầy đủ, chính xác hiện trạng sử dụng, biến động đất đai, kết quả thực hiện các chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ trước. Trên cơ sở đó xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của thành phố, là căn cứ pháp lý trong giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi giải phóng mặt bằng, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…Tạo hành lang pháp lý thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước vào đầu tư trên địa bàn thành phố. Đây cũng là căn cứ quan trọng để quản lý, sử dụng thống nhất đất đai theo quy định pháp luật, bảo vệ tài nguyên đất đai, cải thiện môi trường và phát triển bền vững.

Tại kỳ họp này, HĐND huyện cũng thông qua Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn năm 2022, bố trí vốn đầu tư xây dựng nông thôn mới từ nguồn tăng thu tiền sử dụng đất năm 2022.

Hồng Thanh