Hòa Vang tổ chức gặp mặt đảng viên người dân tộc thiểu số, người có đạo

Thứ hai, 21/11/2022 09:13
Huyện ủy Hòa Vang (TP Đà Nẵng) vừa tổ chức buổi gặp mặt, động viên đảng viên là người dân tộc thiểu số, người có đạo (NDTTS, NCĐ) thuộc Đảng bộ huyện nhân kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2022) và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022.

Tại buổi gặp mặt, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Lê Trung Thắng đã thông tin đến các đại biểu một số kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện năm 2022. Đảng bộ Hòa Vang có 29 tổ chức cơ sở Đảng, với tổng số 5.036 đảng viên, trong đó 54 đảng viên là tín đồ các tôn giáo và 105 đảng viên là người dân tộc, chủ yếu là người Cơ tu.

Những năm qua, các đảng viên là NDTTS, NCĐ trên địa bàn luôn là lực lượng nòng cốt, gương mẫu đi đầu trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước, sống tốt đời, đẹp đạo, tích cực trong thực hiện mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng của địa phương. Tại các xã Hòa Bắc, Hòa Phú, nơi có đông đồng bào DTTS sinh sống đã có bước đột phá trong chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật hình thành nhiều điển hình về kinh tế gia đình, trang trại, phát triển du lịch... Phong trào xây dựng NTM, chỉnh trang đô thị được bà con vùng đồng bào có đạo, DTTS hưởng ứng tích cực. Nhiều hộ gia đình đã hiến đất, đóng góp ngày công để làm đường giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng, xây dựng nhà văn hóa thôn và thôn NTM kiểu mẫu. Phong trào xây dựng gia đình văn hóa, làng xã văn hóa, đền ơn đáp nghĩa, phong trào toàn dân tham gia BVANTQ được đồng bào có đạo, NDTTS tích cực hưởng ứng.

Tại buổi gặp mặt, Bí thư Huyện ủy Hòa Vang Tô Văn Hùng ghi nhận những đóng góp của các đảng viên trong Đảng bộ huyện nói chung, các đảng viên là NDTTS, NCĐ nói riêng trong phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của địa phương. Đồng thời mong muốn thời gian tới các đảng viên này cũng như đồng bào giáo dân, đồng bào NDTTS trong toàn huyện tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tích cực tuyên truyền, gương mẫu thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về công tác tôn giáo, dân tộc, sống tốt đời, đẹp đạo, xây dựng H.Hòa Vang ngày càng phát triển.

Hồng Thanh