Hoàn thiện các giải pháp khắc phục ô nhiễm ở Âu thuyền - Cảng cá Thọ Quang

Thứ hai, 15/08/2022 17:08
Trong nỗ lực tìm giải pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm ở Âu thuyền- Cảng cá Thọ Quang, Sở Tài nguyên- Môi trường (TN-MT) TP Đà Nẵng vừa tổ chức hội thảo nhằm chia sẻ kết quả nghiên cứu các nhiệm vụ thuộc hợp phần ngăn ngừa ô nhiễm nước tại Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang.
Quang cảnh hội thảo.
Quang cảnh hội thảo.

Ngoài lãnh đạo Sở TN-TM, hội thảo thu hút các đại diện lãnh đạo các sở ngành, Công an, Bộ đội biên phòng TP, UBND Q. Sơn Trà, các phường Nại Hiên Đông, Thọ Quang, trung tâm vi mạch Đà Nẵng, Trung tâm nghiên cứu môi trường và cộng đồng (CECR), các chuyên gia, nhà khoa học nghiên cứu trong lĩnh vực môi trường...

Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang nằm trên địa bàn 2 phường Nại Hiên Đông và Thọ Quang (Q. Sơn Trà) được biết đến là điểm nóng về ô nhiễm trong rất nhiều năm nay. Nguyên nhân chính gây ra tình trạng ô nhiễm là do các chất thải phát sinh tại khu vực Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang.

Theo số lượng của BQL Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang, năm 2017 tổng khối lượng chất thải phát sinh được thâu gom đưa đi xử lý tại Âu thuyền và Cảng cá là 1.643m3, năm 2018 là 1.623m3. Từ tháng 7 đến 12-2020: tổng lượng rác chuyển giao 927,6m3, trong đó rác thải khu vực chợ (11,76m3 rác thải thủy sản, 264,36m3 rác thải sinh hoạt) và rác thải khu vực bờ kè 651,48m3. Trong năm 2021, BQL âu thuyền đã triển khai ký cam kết nộp rác đối với 1.075 chủ tàu khi vào cảng; tổng khối lượng rác đã thu gom được là 13,430m3 từ 5.856 tàu thuyền cập cảng, xuất bến.

Từ tháng 4-2021 công tác thu gom chất thải rác tại khu vực Âu thuyền có sự thay đổi, cụ thể: công tác vớt rác, thu gom rác khu vực Âu thuyền và bờ kè âu thuyền được Sở NN và PTNT tổ chức đấu thầu và Urenco 15 là đơn vị trúng thầu thu gom xử lý trực tiếp thực hiện, số lượng thống kê từ 1-2-2021 đến 24-3-2022 tổng lượng rác vớt tại Âu thuyền là: 2.102m3 (lượng rác trung bình: 4,4m3/ngày).

Tại hội thảo, nhiều báo cáo và tham luận và ý kiến được chia sẻ nhằm góp ý cho báo cáo “Đánh giá thực trạng ô nhiễm, chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị quản lý và đề xuất các giải pháp, mô hình nhằm tăng cường hiệu quả xử lý ô nhiễm môi trường khu vực Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang” và các tham luận như: “Chương trình truyền thông phù hợp với các đối tượng tại Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang, Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu và các công cụ hỗ trợ công tác quản lý, giám sát, công khai thông tin về môi trường, hỗ trợ cộng đồng tham gia bảo vệ môi trường tại khu vực Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang”, hợp phần “Ngăn ngừa ô nhiễm nước tại Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang” thuộc dự án “Chung tay bảo vệ nguồn nước” do cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ - USAID tài trợ.

Hội thảo cũng nhận nhiều ý kiến từ các đại diện các sở ngành, BQL Âu thuyền Thọ Quang, các nhà khoa học, các chuyên gia nghiên cứu trong lĩnh vực môi trường, bộ đội biên phòng thành phố... nhằm bổ sung, hoàn thiện cho các giải pháp ngăn ngừa và làm giảm thiểu ô nhiễm tại Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang trong tương lai.

Hồng Sơn